Vytvoriť faktúru

FOBIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FOBIS
IČO 31379575
DIČ 2020353819
IČ DPH SK2020353819
Dátum vzniku 21 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FOBIS
Barónka 1
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 70 958 €
Zisk -3 047 €
Aktíva 78 140 €
Vlastný kapitál -23 679 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903456758
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 94,426
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 15,316
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 15,316
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,776
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,540
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 79,059
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 25,000
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 25,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 31,363
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 29,458
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,458
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,905
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,696
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,234
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19,462
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 51
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 51
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 94,426
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -26,726
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 99,582
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 99,582
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -123,261
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 345
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -123,606
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,047
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 121,152
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 360
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 360
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 120,697
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 958
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 958
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 118,057
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 383
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 67
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,232
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 95
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 95
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 69,794
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 70,958
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 69,794
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,164
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 72,902
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 51,699
D. Služby (účtová skupina 51) 11,664
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,683
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,937
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,720
4. Sociálne náklady (527, 528) 26
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 31
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,763
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,763
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,062
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,944
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,431
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 143
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 143
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -143
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,087
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,047
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31379575 DIČ: 2020353819 IČ DPH: SK2020353819
 • Sídlo: FOBIS, Barónka 1, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Septembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vladimír Lednár Sklabinská 10 Bratislava 831 06 15.06.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Vladimír Lednár 49 791 € (50%) Sklabinská 10 Bratislava 831 06
  Martin Lednár 49 791 € (50%) Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.05.2007Nové sidlo:
   Barónka 1 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Lednár Sklabinská 10 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.06.2006
   30.04.2007Zrušené sidlo:
   Odborárska 5/A Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Lednár Hybešová 13 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 16.06.2004
   08.07.2004Nové sidlo:
   Odborárska 5/A Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   oprava a údržba motorových vozidiel
   oprava karosérií
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   odťahová služba pre motorové vozidlá - tzv. nútený odťah
   kovovýroba
   Noví spoločníci:
   Vladimír Lednár Sklabinská 10 Bratislava 851 02
   Martin Lednár Vilová 25/2203 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Lednár Hybešová 13 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 16.06.2004
   07.07.2004Zrušené sidlo:
   Viedenská cesta 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ingrid Pavúková Vranovská 55 Bratislava 851 02
   Alfréd Focke Zinngieserstrasse 13 Altrötting 826 20 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ingrid Pavúková Vranovská 55 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 19.05.2003
   07.08.2003Nové sidlo:
   Viedenská cesta 7 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ingrid Pavúková Vranovská 55 Bratislava 851 02
   Alfréd Focke Zinngieserstrasse 13 Altrötting 826 20 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ingrid Pavúková Vranovská 55 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 19.05.2003
   06.08.2003Zrušené sidlo:
   Beňadická 9 Bratislava 851 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Bibeň Beňadická 9 Bratislava
   Ing. Tibor Szebényi Haburská 7 Bratislava
   Alfréd Focke Zinngieserstrasse 13 Altrötting 826 20 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Bibeň Beňadická 9 Bratislava
   Ing. Tibor Szebényi Haburská 7 Bratislava
   21.09.1994Nové obchodné meno:
   FOBIS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Beňadická 9 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Bibeň Beňadická 9 Bratislava
   Ing. Tibor Szebényi Haburská 7 Bratislava
   Alfréd Focke Zinngieserstrasse 13 Altrötting 826 20 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Bibeň Beňadická 9 Bratislava
   Ing. Tibor Szebényi Haburská 7 Bratislava