Vytvoriť faktúru

IN SECURITY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno IN SECURITY
IČO 31379681
DIČ 2020337352
IČ DPH SK2020337352
Dátum vzniku 26 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IN SECURITY
Štefanovičova 12
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 182 913 €
Zisk 46 188 €
Aktíva 1 529 519 €
Vlastný kapitál 65 813 €
Kontaktné informácie
Email insecurity@stonline.sk
Phone(s) 0252634704, 0220909021
Dátum aktualizácie údajov: 10.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,381,445
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,381,445
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 57,574
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 190,428
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 112,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 40,921
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,718
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,789
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,571,873
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 112,001
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,351
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 55,822
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 46,188
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,459,872
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,143
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,454,729
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,298
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 971
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,911
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,437,549
Dátum aktualizácie údajov: 10.03.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 182,913
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 182,729
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 184
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 135,711
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,740
C. Služby (účtová skupina 51) 95,679
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,606
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,498
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 16,740
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,448
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 47,202
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 81,310
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 54
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -54
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 47,148
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 46,188
Dátum aktualizácie údajov: 10.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.03.2016