Vytvoriť faktúru

IMMOINVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno IMMOINVEST
IČO 31379711
DIČ 2020303307
IČ DPH SK2020303307
Dátum vzniku 21 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMMOINVEST
Cintorínska 3/a
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 480 304 €
Zisk -628 698 €
Aktíva 4 430 093 €
Vlastný kapitál -478 448 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0232144335
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,227,685
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,227,685
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,685
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 221,300
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 70,059
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 149,031
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 3,448,985
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,192,998
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,194
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 409,696
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,007,190
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -628,698
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,641,983
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 45,784
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,556,856
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,833
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 22,225
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,526,798
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 39,343
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 480,304
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 418,732
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 61,572
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 885,848
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 52,817
C. Služby (účtová skupina 51) 126,308
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12,615
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 690,235
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,873
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -405,544
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 239,607
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 125
X. Výnosové úroky (662) 125
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 183,087
M. Nákladové úroky (562) 182,404
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 683
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -182,962
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -588,506
P. Daň z príjmov (591, 595) 40,192
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -628,698
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016