Vytvoriť faktúru

Maxman Consultants - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Maxman Consultants
IČO 31379842
DIČ 2020353808
IČ DPH SK2020353808
Dátum vzniku 26 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Maxman Consultants
Vígľašská 12
85107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 582 490 €
Zisk 15 501 €
Aktíva 252 378 €
Vlastný kapitál 58 265 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252631515
Fax(es) 0252631552
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 60,075
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 60,075
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 60,075
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 306,980
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 149,668
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,474
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 150,756
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 367,055
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 71,158
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 5,019
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,554
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 37,445
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 15,501
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 295,897
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 295,856
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 193,200
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 5,475
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,672
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 85,509
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 41
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 582,490
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 579,985
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,505
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 558,061
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 52,176
C. Služby (účtová skupina 51) 400,919
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 74,796
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,874
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 18,238
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,058
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 24,429
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 126,890
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 48
X. Výnosové úroky (662) 25
XI. Kurzové zisky (663) 23
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,159
M. Nákladové úroky (562) 1,974
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,185
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,111
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 21,318
P. Daň z príjmov (591, 595) 5,817
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 15,501
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31379842 DIČ: 2020353808 IČ DPH: SK2020353808
 • Sídlo: Maxman Consultants, Vígľašská 12, 85107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Septembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Peter Benkovič Vígľašská 12 Bratislava 26.09.1994
  Mgr. Lukáš Bakoš Trenčianska 20 Bratislava 812 09 30.09.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Peter Benkovič 3 253 € (49%) Vígľašská 12 Bratislava
  Mgr. Lukáš Bakoš 3 386 € (51%) Trenčianska 20 Bratislava 812 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.10.2010Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Lukáš Bakoš Trenčianska 20 Bratislava 812 09 Vznik funkcie: 30.09.2010
   26.01.2010Noví spoločníci:
   Mgr. Lukáš Bakoš Trenčianska 20 Bratislava 821 09
   18.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Gabčo , CSc. J.Tombora 3 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 06.07.2004
   13.08.2004Nové sidlo:
   Vígľašská 12 Bratislava 851 07
   Noví spoločníci:
   PhDr. Peter Benkovič Vígľašská 12 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Gabčo , CSc. J.Tombora 3 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 06.07.2004
   12.08.2004Zrušené sidlo:
   Žehrianska 2 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Peter Benkovič Vígľašská 12 Bratislava
   PhDr. Marián Kubeš , CSc. Žehrianska 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Marián Kubeš , CSc. Žehrianska 2 Bratislava
   08.11.1999Noví spoločníci:
   PhDr. Peter Benkovič Vígľašská 12 Bratislava
   PhDr. Marián Kubeš , CSc. Žehrianska 2 Bratislava
   07.11.1999Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Peter Benkovič Vígľašská 12 Bratislava
   PhDr. Marián Kubeš , CSc. Žehrianska 2 Bratislava
   26.09.1994Nové obchodné meno:
   Maxman Consultants, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Žehrianska 2 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie školení, kurzov, seminárov v rozvoji ľudí a organizácií
   konzultácie v rozvoji ľudí a organizácií
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   PhDr. Peter Benkovič Vígľašská 12 Bratislava
   PhDr. Marián Kubeš , CSc. Žehrianska 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Peter Benkovič Vígľašská 12 Bratislava
   PhDr. Marián Kubeš , CSc. Žehrianska 2 Bratislava