Vytvoriť faktúru

INTERAUDIT INTERNATIONAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTERAUDIT INTERNATIONAL
IČO 31379931
DIČ 2020346383
IČ DPH SK2020346383
Dátum vzniku 26 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERAUDIT INTERNATIONAL
Sabinovská 14
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 284 286 €
Zisk 19 633 €
Aktíva 165 708 €
Vlastný kapitál 48 576 €
Kontaktné informácie
Email interaudit@interaudit.sk
Webová stránka http://www.interaudit.sk
Phone(s) +421243414334, +421243414336
Fax(es) 0243631595
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 38,747
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 38,747
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 26,064
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 136,991
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 80,844
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,129
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 48,436
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 175,738
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 65,331
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 38,394
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 19,633
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 110,407
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,147
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 88,430
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 38,687
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 5,107
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,790
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,846
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 830
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 20,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 284,286
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 281,721
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,081
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 484
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 256,741
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 24,156
C. Služby (účtová skupina 51) 141,111
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 69,173
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,088
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,264
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 581
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 3,888
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,480
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 27,545
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 116,454
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 6
X. Výnosové úroky (662) 6
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 506
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 506
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -500
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 27,045
P. Daň z príjmov (591, 595) 7,412
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 19,633
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31379931 DIČ: 2020346383 IČ DPH: SK2020346383
 • Sídlo: INTERAUDIT INTERNATIONAL, Sabinovská 14, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Septembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Dvorák Jaselská 2044/39 Topoľčany 955 01 04.11.2010
  Ing. Ján Užík P.O.Hviezdoslava 2165 Topoľčany 31.07.2000
  Ing. Branislav Novotný Kollárova 3 Senec 01.02.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Dvorák 3 320 € (50%) Jaselská 2044/39 Topoľčany 955 01
  Ing. Ján Užík 3 320 € (50%) P.O.Hviezdoslava 2165 Topoľčany
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dvorák Jaselská 2044/39 Topoľčany 955 01
   03.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dvorák Streďanská 1764 Topoľčany
   19.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Dvorák Jaselská 2044/39 Topoľčany 955 01
   Ing. Ján Užík P.O. Hviezdoslava 2165 Topoľčany
   18.03.2004Zrušeny spoločníci:
   EKO CONSULTING s.r.o. IČO: 35 766 841 Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   INTERCONSULT TOPOĽĆANY, spoločnosť s ručením obmedzeným IČO: 36 524 221 Štúrova 4 Topoľčany 955 01
   Ing. Peter Dvorák Streďanská 1764 Topoľčany
   Ing. Ján Užík P.O. Hviezdoslava 2165 Topoľčany
   01.02.2001Nové predmety činnosti:
   audítorstvo
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Novotný Kollárova 3 Senec
   Ing. Peter Dvorák Streďanská 1764 Topoľčany
   31.01.2001Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   reklamno-propagačná činnosť
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   prenájom strojov a prístrojov
   výkon činnosti audítora
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Ďaďan Tríbečská 2275 Topoľčany
   Ing. Peter Dvorák Streďanská 1764 Topoľčany
   Ing. Branislav Novotný Sedmikráskova 2010 Topoľčany
   Ing. Peter Palcát Pod kaštieľom 344/61 Topoľčany
   31.07.2000Nové obchodné meno:
   INTERAUDIT INTERNATIONAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti audítora
   Noví spoločníci:
   EKO CONSULTING s.r.o. IČO: 35 766 841 Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   INTERCONSULT TOPOĽĆANY, spoločnosť s ručením obmedzeným IČO: 36 524 221 Štúrova 4 Topoľčany 955 01
   Ing. Peter Dvorák Streďanská 1764 Topoľčany
   Ing. Ján Užík P.O. Hviezdoslava 2165 Topoľčany
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Užík P.O.Hviezdoslava 2165 Topoľčany
   Ing. Branislav Novotný Sedmikráskova 2010 Topoľčany
   30.07.2000Zrušené obchodné meno:
   FRIKA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Púpavova 30 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   INTERCONSULT TOPOĽĆANY, spoločnosť s ručením obmedzeným IČO: 36 524 221 Štúrova 4 Topoľčany 955 01
   22.07.1999Noví spoločníci:
   INTERCONSULT TOPOĽĆANY, spoločnosť s ručením obmedzeným IČO: 36 524 221 Štúrova 4 Topoľčany 955 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Ďaďan Tríbečská 2275 Topoľčany
   Ing. Peter Dvorák Streďanská 1764 Topoľčany
   Ing. Peter Palcát Pod kaštieľom 344/61 Topoľčany
   21.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Karaba Púpavová 30 Bratislava
   Irena Karabová Púpavová 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Karaba Púpavová 30 Bratislava
   Irena Karabová Púpavová 30 Bratislava
   26.09.1994Nové obchodné meno:
   FRIKA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Púpavova 30 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   reklamno-propagačná činnosť
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   prenájom strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Peter Karaba Púpavová 30 Bratislava
   Irena Karabová Púpavová 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Karaba Púpavová 30 Bratislava
   Irena Karabová Púpavová 30 Bratislava