Vytvoriť faktúru

PORS-WEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PORS-WEST
IČO 31379940
DIČ 2020312646
IČ DPH SK2020312646
Dátum vzniku 28 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PORS-WEST
Pluhová 2
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 320 835 €
Zisk 55 694 €
Aktíva 841 047 €
Vlastný kapitál 820 682 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244259508, +421244452286, +421244454803, +421244455048
Mobile phone(s) +421902405961
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 898,107
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 333,317
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 333,317
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 158,669
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 159,687
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,961
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 564,393
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 450
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 450
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,111
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,499
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,499
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,612
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 552,832
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,696
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 551,136
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 397
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 345
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 52
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 898,107
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 875,176
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,772
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,772
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,611
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,611
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 711,179
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 711,179
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 93,920
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 93,920
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 55,694
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,262
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 917
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 917
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 15,584
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,237
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,237
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,037
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,526
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,784
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,761
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,761
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 669
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 104
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 565
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 318,515
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 320,835
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10,134
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 308,381
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,982
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 338
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 254,697
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,357
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 45,268
D. Služby (účtová skupina 51) 32,543
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 141,559
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 105,492
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 32,645
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,422
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,365
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,339
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,339
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 924
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,342
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 66,138
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 238,347
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,214
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7,214
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7,214
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,415
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,415
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,799
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 70,937
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,243
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,243
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 55,694
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31379940 DIČ: 2020312646 IČ DPH: SK2020312646
 • Sídlo: PORS-WEST, Pluhová 2, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Septembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. František Ťapuš Staré Grunty 240 Bratislava 841 02 28.09.1994
  Ing. Róbert Holcz, CSc. Koľajná 11A/9466 Bratislava 831 06 28.09.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. František Ťapuš 2 257 € (33.3%) Staré Grunty 240 Bratislava 841 02
  Ing. Róbert Holcz, CSc. 2 257 € (33.3%) Koľajná 11A/9466 Bratislava 831 06
  Ing. Marko Slovinec Spoločný zástupca 0 € (0%) Bratislava 831 01
  Ing. Roman Slovinec 2 257 € (33.3%) Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.08.2010Nové sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 831 03
   11.08.2010Zrušené sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 832 48
   16.02.2008Noví spoločníci:
   Ing. Marko Slovinec Spoločný zástupca Tehelná 17 Bratislava 831 01
   Ing. Roman Slovinec Arménska 10 Bratislava 821 07
   15.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   22.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 28.09.1994
   16.05.2003Nové sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 832 48
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Ťapuš Staré Grunty 240 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 28.09.1994
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Koľajná 11A/9466 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 28.09.1994
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 28.09.1994
   15.05.2003Zrušené sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   24.10.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pričom sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Ing. František Ťapuš Staré Grunty 240 Bratislava 841 02
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Koľajná 11A/9466 Bratislava 831 06
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   23.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   24.05.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   05.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   04.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   22.01.1996Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   21.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   15.03.1995Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   14.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   28.09.1994Nové obchodné meno:
   PORS-WEST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovarov v rozsahu voľnej živnosti za účelom ich ďalšieho predaja a predaj-veľkoobchodná a maloobchodná činnosť
   prevádzkovanie občerstvovacích automatov
   montáž, oprava, inštalácia a údržba elektrických zariadení do lOOO V /v rozsahu osvedčenia podľa vyhlášky č. 51/78 Zb. v platnom znení/
   automatizované spracovanie údajov
   sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, ofsetová tlač-výroba, predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Holcz , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Slovinec Tehelná 17 Bratislava 831 03
   Ing. František Ťapuš Adámiho 8 Bratislava 841 05