Vytvoriť faktúru

FHJ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FHJ
IČO 31379966
DIČ 2020303241
IČ DPH SK2020303241
Dátum vzniku 23 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FHJ
Vysoká 12
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 177 668 €
Zisk 3 474 €
Aktíva 386 €
Vlastný kapitál -58 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911478094
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 394,529
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 21,871
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 21,871
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,871
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 372,658
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 334,519
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 321,985
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 321,985
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,534
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 38,139
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 24,270
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,869
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 394,529
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -56,006
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,766
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,766
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -66,578
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 24,002
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -90,580
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,474
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 450,535
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 450,535
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 65,752
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,752
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 368,977
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,898
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,899
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,009
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 177,668
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 177,668
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 177,668
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 171,859
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 72,640
D. Služby (účtová skupina 51) 50,739
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 44,106
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 33,162
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,944
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 624
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,750
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,750
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,809
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 54,289
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,355
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,355
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,355
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,454
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 980
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 980
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,474
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31379966 DIČ: 2020303241 IČ DPH: SK2020303241
 • Sídlo: FHJ, Vysoká 12, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Septembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava 12.06.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Ďurák 6 639 € (100%) Mandľovníková 5 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.05.2007Noví spoločníci:
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 3187/5 Bratislava
   03.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava
   Ing. Zdeněk Rýdl Čiernohorská 8 Bratislava
   03.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava
   Ing. Zdeněk Rýdl Čiernohorská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava Vznik funkcie: 12.06.1995
   02.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava
   Ing.arch. Roman Hájek Mýtna 25 Bratislava
   Ing. Zdeněk Rýdl I.Bukovčana 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava
   14.09.2000Nové sidlo:
   Vysoká 12 Bratislava 811 06
   13.09.2000Zrušené sidlo:
   Vysoká 14 Bratislava 811 06
   08.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava
   Ing.arch. Roman Hájek Mýtna 25 Bratislava
   Ing. Zdeněk Rýdl I.Bukovčana 20 Bratislava
   07.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava
   Ing.arch. Roman Hájek Mýtna 25 Bratislava
   Ing. Zdeněk Rýdl I.Bukovčana 20 Bratislava
   31.07.1995Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových, občianských, inžinierských priemyselných stavieb a inžinierska činnosť s tým súvisiaca
   maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava
   Ing.arch. Roman Hájek Mýtna 25 Bratislava
   Ing. Zdeněk Rýdl I.Bukovčana 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Ďurák Mandľovníková 5 Bratislava
   30.07.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eduard Fekete Hrušková 27 Bratislava
   Ing. arch. Roman Hájek Suvorovova 9 Bratislava
   Ing. Štefan Jurkovič Hrobáková 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eduard Fekete Hrušková 27 Bratislava
   Ing. arch. Roman Hájek Suvorovova 9 Bratislava
   Ing. Štefan Jurkovič Hrobáková 8 Bratislava
   23.09.1994Nové obchodné meno:
   FHJ spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj nehnuteľností
   prenájom bytových a nebytových priestorov
   správa a údržba nehnuteľností
   sprostredkovacia činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Eduard Fekete Hrušková 27 Bratislava
   Ing. arch. Roman Hájek Suvorovova 9 Bratislava
   Ing. Štefan Jurkovič Hrobáková 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eduard Fekete Hrušková 27 Bratislava
   Ing. arch. Roman Hájek Suvorovova 9 Bratislava
   Ing. Štefan Jurkovič Hrobáková 8 Bratislava