Vytvoriť faktúru

ALP propagačný servis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALP propagačný servis
IČO 31379974
DIČ 2020353830
IČ DPH SK2020353830
Dátum vzniku 21 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALP propagačný servis
Májova 21
85226
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 308 029 €
Zisk -11 654 €
Aktíva 96 651 €
Vlastný kapitál 28 432 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0262240798, 0263811745
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,908
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,908
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,908
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 81,395
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 44,233
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 973
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 34,420
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 85,303
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,779
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 18,500
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,630
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -11,654
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,524
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 136
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 66,093
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40,767
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,022
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,794
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,510
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 785
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,510
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 308,029
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 20,267
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 287,457
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 305
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 317,483
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 12,309
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 78,371
C. Služby (účtová skupina 51) 116,042
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 94,922
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 768
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,521
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,550
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -9,454
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 101,002
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,241
M. Nákladové úroky (562) 254
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 987
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,240
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -10,694
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -11,654
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31379974 DIČ: 2020353830 IČ DPH: SK2020353830
 • Sídlo: ALP propagačný servis, Májova 21, 85226, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Septembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ladislav Kozič Zadunajská 9 Bratislava 851 01 03.12.2003
  Katarína Lazovská Sv. Cyrila a Metoda 689/15 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji 900 29 27.01.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ladislav Kozič 5 643 € (85%) Zadunajská 9 Bratislava 851 01
  Katarína Lazovská 996 € (15%) Sv. Cyrila a Metoda 689/15 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji 900 29
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.05.2008Nové obchodné meno:
   ALP propagačný servis s. r. o.
   29.05.2008Zrušené obchodné meno:
   EAST EUROPEAN MANUFACTURING INVESTMENTS s.r.o.
   02.02.2008Noví spoločníci:
   Katarína Lazovská Sv. Cyrila a Metoda 689/15 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji 900 29
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Lazovská Sv. Cyrila a Metoda 689/15 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji 900 29 Vznik funkcie: 27.01.2008
   01.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Alexander Kiss Dunajská 34 Jelka 925 23
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Kiss Dunajská 34 Jelka 925 23 Vznik funkcie: 09.10.2003
   03.12.2003Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   Noví spoločníci:
   Alexander Kiss Dunajská 34 Jelka 925 23
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Kozič Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   Alexander Kiss Dunajská 34 Jelka 925 23 Vznik funkcie: 09.10.2003
   02.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Daniela Kozičová Zadunajská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Kozič Zadunajská 9 Bratislava
   31.10.2001Noví spoločníci:
   Ladislav Kozič Zadunajská 9 Bratislava
   Daniela Kozičová Zadunajská 9 Bratislava
   30.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Kozič Zadunajská 9 Bratislava
   Robert Hutyra 912 N Bross Street Longmont CO.80501 USA
   21.09.1994Nové obchodné meno:
   EAST EUROPEAN MANUFACTURING INVESTMENTS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Májova 21 Bratislava 852 26
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, predaj a kúpa tovaru na území SR ako aj v zahraničí
   kúpa a predaj nehnuteľností
   kúpa strojných zariadení za účelom ich ďalšieho prenájmu alebo predaja
   Noví spoločníci:
   Ladislav Kozič Zadunajská 9 Bratislava
   Robert Hutyra 912 N Bross Street Longmont CO.80501 USA
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Kozič Zadunajská 9 Bratislava