Vytvoriť faktúru

GO travel Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GO travel Slovakia
IČO 31380123
DIČ 2020303274
IČ DPH SK2020303274
Dátum vzniku 29 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GO travel Slovakia
Moskovská 15
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 249 144 €
Zisk 993 €
Aktíva 478 271 €
Vlastný kapitál 250 294 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252922909, 0252922907, 0252922908, 0252922910
Mobile phone(s) 0903740903, 0905859086
Fax(es) 0252922910
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 447,276
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 326,835
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 326,835
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 308,260
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,214
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,361
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 119,786
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 39,467
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 36,997
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,997
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,470
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 80,319
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,317
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 79,002
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 655
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 655
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 447,276
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 188,331
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 173,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 7,035
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,035
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 993
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 256,434
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 226
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 226
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 256,059
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 141,054
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 141,054
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 56,887
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 53,338
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,494
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,286
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 149
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,511
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,411
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 248,980
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 249,144
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 248,979
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 165
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 225,682
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,645
D. Služby (účtová skupina 51) 62,544
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 118,214
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 85,603
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 29,627
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,984
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,201
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 31,021
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 31,021
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 57
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,462
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 173,790
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,490
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10,014
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 10,014
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,476
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,481
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,981
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 988
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 988
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 993
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31380123 DIČ: 2020303274 IČ DPH: SK2020303274
 • Sídlo: GO travel Slovakia, Moskovská 15, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Septembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Oľga Grancová Mózartova 10 Bratislava 29.09.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Oľga Grancová 10 624 € (80%) Mózartova 10 Bratislava
  Viera Grancová 2 656 € (20%) Slovenský Grob
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.06.2008Nové sidlo:
   Moskovská 15 Bratislava 811 08
   17.06.2008Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 811 08
   18.08.1998Noví spoločníci:
   Viera Grancová Záhumenská 37 Slovenský Grob
   Oľga Grancová Mózartova 10 Bratislava
   17.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Oľga Grancová Mózartova 10 Bratislava
   Viera Grancová Záhumenská 37 Slovenský Grob
   Zuzana Polgárová Haburská 9 Bratislava
   03.04.1997Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 811 08
   02.04.1997Zrušené sidlo:
   Stromová 31 Bratislava 833 75
   06.03.1995Nové sidlo:
   Stromová 31 Bratislava 833 75
   05.03.1995Zrušené sidlo:
   Radvanská 8 Bratislava 811 01
   29.09.1994Nové obchodné meno:
   GO travel Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 8 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť cestovnej kancelárie
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a cestovného ruchu
   sprostredkovanie dopravných služieb
   sprostredkovanie nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej činnosti
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   sprostredkovanie služieb a informácií v oblasti cestovného ruchu
   leasing
   Noví spoločníci:
   Oľga Grancová Mózartova 10 Bratislava
   Viera Grancová Záhumenská 37 Slovenský Grob
   Zuzana Polgárová Haburská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Oľga Grancová Mózartova 10 Bratislava