Vytvoriť faktúru

SIMULTA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SIMULTA
IČO 31380204
DIČ 2020303285
IČ DPH SK2020303285
Dátum vzniku 27 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIMULTA
Okánikova 4
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 115 267 €
Zisk 15 826 €
Aktíva 97 441 €
Vlastný kapitál 83 926 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911152386, +421940618611, +421948190071, +421905381910, +421905600501, +421903549399, +421905755455
Fax(es) 0252622852
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 116,822
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 20,812
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,315
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 88,695
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 116,822
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 99,752
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 8,963
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 8,963
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 474
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 74,489
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 15,826
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,070
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 17,025
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,785
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,389
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,438
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,413
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 45
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 115,267
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 115,252
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 96,789
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,501
C. Služby (účtová skupina 51) 59,490
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 30,833
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,897
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,068
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 18,478
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 52,261
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 245
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 245
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -243
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 18,235
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,409
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 15,826
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31380204 DIČ: 2020303285 IČ DPH: SK2020303285
 • Sídlo: SIMULTA, Okánikova 4, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Septembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Štefan Pecen Okánikova 4 Bratislava 811 04 27.09.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Štefan Pecen 7 967 € (88.9%) Okánikova 4 Bratislava 811 04
  PhDr. Marta Terenová 996 € (11.1%) Bratislava 811 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.05.2014Nové sidlo:
   Okánikova 4 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   26.05.2014Zrušené sidlo:
   Fraňa Kráľa 12 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.09.2009Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Pecen Okánikova 4 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Pecen Okánikova 4 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 27.09.1994
   08.09.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Pecen Ľudovíta Fullu 5 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Pecen Ľudovíta Fullu 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 27.09.1994
   18.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Holič Hodálova 6 Bratislava 841 05
   PhDr. František Kolečáni Ivánska cesta 13 Bratislava 821 04
   Ing. František Michalička , CSc. Jakubovo nám. 11 Bratislava 811 09
   PhDr. Jaroslava Perlakiová Martinengova 8 Bratislava 811 02
   PhMr. Christel Spanik Krčméryho 23 Bratislava 811 04
   PhDr. Judita van de Watering Kramer Mudroňova 12 Bratislava 811 01
   Alexandra Záborská Bôrik 1 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Michalička , CSc. Jakubovo nám. 11 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 27.09.1994
   PhDr. Marta Terenová Chorvátska 1 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 27.09.1994
   31.08.2005Noví spoločníci:
   PhMr. Christel Spanik Krčméryho 23 Bratislava 811 04
   PhDr. Judita van de Watering Kramer Mudroňova 12 Bratislava 811 01
   Alexandra Záborská Bôrik 1 Bratislava 811 02
   30.08.2005Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Judita Kramerová Martinčekova 32 Bratislava 821 01
   PhMr. Christel Špániková Krčméryho 23 Bratislava 811 04
   PhDr. Andrea Záborská Chorvátska 1 Bratislava 811 07
   20.10.2003Noví spoločníci:
   PhDr. Marta Terenová Chorvátska 1 Bratislava 811 07
   Ing. Juraj Holič Hodálova 6 Bratislava 841 05
   PhDr. František Kolečáni Ivánska cesta 13 Bratislava 821 04
   PhDr. Judita Kramerová Martinčekova 32 Bratislava 821 01
   Ing. František Michalička , CSc. Jakubovo nám. 11 Bratislava 811 09
   Ing. Štefan Pecen Ľudovíta Fullu 5 Bratislava 841 05
   PhDr. Jaroslava Perlakiová Martinengova 8 Bratislava 811 02
   PhMr. Christel Špániková Krčméryho 23 Bratislava 811 04
   PhDr. Andrea Záborská Chorvátska 1 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Michalička , CSc. Jakubovo nám. 11 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 27.09.1994
   Ing. Štefan Pecen Ľudovíta Fullu 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 27.09.1994
   PhDr. Marta Terenová Chorvátska 1 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 27.09.1994
   19.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Holič Hodálova 6 Bratislava
   PhDr. František Kolečáni Jašíkova 3 Bratislava
   PhDr. Judita Kramerová Martinčekova 32 Bratislava
   Ing. František Michalička , CSc. Jakubovo nám. 11 Bratislava
   Ing. Štefan Pecen Palkovičova 18 Bratislava
   PhDr. Jaroslava Perlakiová Royova 22 Bratislava
   PhMr. Christel Špániková Krčméryho 23 Bratislava
   PhDr. Marta Terenová Chorvátska 1 Bratislava
   PhDr. Andrea Záborská Herlianska 34 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Michalička , CSc. Jakubovo nám. 11 Bratislava
   Ing. Štefan Pecen Palkovičova 18 Bratislava
   PhDr. Marta Terenová Chorvátska 1 Bratislava
   07.12.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie tlmočníckych služieb
   sprostredkovanie prekladateľských služieb - preklady písaných textov a textov z elektronických médií
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Holič Hodálova 6 Bratislava
   PhDr. František Kolečáni Jašíkova 3 Bratislava
   PhDr. Judita Kramerová Martinčekova 32 Bratislava
   Ing. František Michalička , CSc. Jakubovo nám. 11 Bratislava
   Ing. Štefan Pecen Palkovičova 18 Bratislava
   PhDr. Jaroslava Perlakiová Royova 22 Bratislava
   PhMr. Christel Špániková Krčméryho 23 Bratislava
   PhDr. Marta Terenová Chorvátska 1 Bratislava
   PhDr. Andrea Záborská Herlianska 34 Bratislava
   06.12.1998Zrušeny predmety činnosti:
   tlmočnícke a prekladateľské služby
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Holič Hodálova 6 Bratislava
   PhDr. František Kolečáni Jašíkova 3 Bratislava
   PhDr. Judita Kramerová Martinčekova 32 Bratislava
   Ing. František Michalička , CSc. Jakubovo nám. 11 Bratislava
   Ing. Štefan Pecen Palkovičova 18 Bratislava
   PhDr. Jaroslava Perlakiová Royova 22 Bratislava
   PhMr. Christel Špániková Krčméryho 23 Bratislava
   PhDr. Marta Terenová Chorvátska 1 Bratislava
   PhDr. Andrea Záborská Herlianska 34 Bratislava
   27.09.1994Nové obchodné meno:
   SIMULTA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Fraňa Kráľa 12 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konferenčný servis a sekretárske služby
   spracovanie a úprava textov na počítači-DTP
   jazykové poradenstvo
   organizovanie odborných seminárov a tréningu pre tlmočníkov
   budovanie a prevádzka archívu, študijnodokumentačného strediska pre tlmočníkov a prekladateľov
   vydavateľská činnosť neperiodických publikácií
   sprostredkovanie obchodu
   tlmočnícke a prekladateľské služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Holič Hodálova 6 Bratislava
   PhDr. František Kolečáni Jašíkova 3 Bratislava
   PhDr. Judita Kramerová Martinčekova 32 Bratislava
   Ing. František Michalička , CSc. Jakubovo nám. 11 Bratislava
   Ing. Štefan Pecen Palkovičova 18 Bratislava
   PhDr. Jaroslava Perlakiová Royova 22 Bratislava
   PhMr. Christel Špániková Krčméryho 23 Bratislava
   PhDr. Marta Terenová Chorvátska 1 Bratislava
   PhDr. Andrea Záborská Herlianska 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Michalička , CSc. Jakubovo nám. 11 Bratislava
   Ing. Štefan Pecen Palkovičova 18 Bratislava
   PhDr. Marta Terenová Chorvátska 1 Bratislava