Vytvoriť faktúru

NESTOR PRINT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NESTOR PRINT
IČO 31380271
DIČ 2020334118
IČ DPH SK2020334118
Dátum vzniku 03 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NESTOR PRINT
Bárdošova 33
83312
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 856 €
Zisk -227 €
Aktíva 129 046 €
Vlastný kapitál 100 672 €
Kontaktné informácie
Email nestor@n-nestor.sk
Phone(s) 0346681269, 0254788133
Mobile phone(s) 0905234820
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 130,418
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,139
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,139
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 806
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,333
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 128,275
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,069
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 487
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 4,582
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 114,205
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 113,929
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 113,929
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 276
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,001
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,881
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,120
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 130,418
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 100,445
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,045
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,045
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 90,988
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 90,988
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -227
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,973
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 279
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 279
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 29,694
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 9,307
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,307
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,170
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,343
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,874
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 36,622
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 36,856
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 36,623
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 233
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,101
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,007
D. Služby (účtová skupina 51) 5,738
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 16,894
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,741
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,132
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,021
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,158
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,273
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,273
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 755
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 22,111
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 159
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 159
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 181
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 179
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -22
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 733
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -227
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31380271 DIČ: 2020334118 IČ DPH: SK2020334118
 • Sídlo: NESTOR PRINT, Bárdošova 33, 83312, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01 03.10.1994
  Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02 29.03.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Michaláč 6 640 € (50%) Lysáková 14 Bratislava 841 01
  Ing. Andrea Hadrabová 6 640 € (50%) Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 03.10.1994
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 29.03.1995
   04.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   17.10.2001Noví spoločníci:
   Ing. Andrea Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   16.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   25.10.1999Nové sidlo:
   Bárdošova 33 Bratislava 833 12
   24.10.1999Zrušené sidlo:
   Vajnorská 100/A Bratislava 832 58
   27.08.1998Nové sidlo:
   Vajnorská 100/A Bratislava 832 58
   Noví spoločníci:
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   26.08.1998Zrušené sidlo:
   Vajnorská 100 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   26.05.1997Nové obchodné meno:
   NESTOR PRINT, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   25.05.1997Zrušené obchodné meno:
   NESTOR spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   15.05.1995Noví spoločníci:
   Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Viera Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   14.05.1995Zrušeny spoločníci:
   Andrea Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   03.10.1994Nové obchodné meno:
   NESTOR spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 100 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba polygrafických výrobkov
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií a ostatných polygrafických výrobkov
   obchod s polygrafickými výrobkami
   poradenská činnosť v oblasti polygrafického a vydavateľského odvetvia
   prekladateľská činnosť
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Andrea Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Andrea Hadrabová Gallayova 45 Bratislava 841 02
   Jozef Michaláč Lysáková 14 Bratislava 841 01