Vytvoriť faktúru

SERVODATA BRATISLAVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SERVODATA BRATISLAVA
IČO 31380301
DIČ 2020346405
IČ DPH SK2020346405
Dátum vzniku 30 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SERVODATA BRATISLAVA
Galvaniho 7/D
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 164 795 €
Zisk 30 932 €
Aktíva 223 135 €
Vlastný kapitál -52 121 €
Kontaktné informácie
Email bratislava@servodata.net
Webová stránka http://www.servodata.sk
Phone(s) +421243414781
Fax(es) 0243414792
Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 390,891
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 406
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 406
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 406
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 390,393
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,614
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,614
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 371,124
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 371,124
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 215
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 370,909
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,655
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 228
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 17,427
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 92
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 92
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 390,891
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -21,189
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 132,776
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 132,776
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,278
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,278
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -198,175
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -198,175
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,932
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 412,080
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 840
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 840
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 411,240
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 339,213
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 313,588
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,625
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,465
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,672
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 67,890
Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,164,586
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,164,795
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,073,246
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 91,340
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 209
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,123,654
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 928,869
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 832
D. Služby (účtová skupina 51) 163,700
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 27,362
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 19,891
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,001
4. Sociálne náklady (527, 528) 470
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 88
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 500
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 500
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 209
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,094
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 41,141
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 71,185
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,074
O. Kurzové straty (563) 5
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,069
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,066
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 40,075
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,143
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,143
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 30,932
Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016
 • IČO:31380301 DIČ: 2020346405 IČ DPH: SK2020346405
 • Sídlo: SERVODATA BRATISLAVA, Galvaniho 7/D, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Septembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jiří Vytlačil Máslova 2688/4 Praha 6 160 00 Česká republika 15.10.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Servodata a.s. 132 776 € (100%) Praha 10 102 02 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.11.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Vytlačil Máslova 2688/4 Praha 6 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 15.10.2015
   28.02.2012Nové sidlo:
   Galvaniho 7/D Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Servodata a.s. Dolnoměcholupská 1418/12 Praha 10 102 02 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   30.09.1994Nové obchodné meno:
   SERVODATA BRATISLAVA, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu