Vytvoriť faktúru

A.W.International - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno A.W.International
IČO 31380531
DIČ 2020874471
IČ DPH SK2020874471
Dátum vzniku 07 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A.W.International
Gemerská 2
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 102 107 €
Zisk -10 275 €
Aktíva 6 878 €
Vlastný kapitál -27 706 €
Kontaktné informácie
Email u2levov@u2levov.sk
Phone(s) 0238104911, 0915863464, 045248622, 45248622
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,319
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,319
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 3,319
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,246
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 120
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 765
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 7,565
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -41,300
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 3,319
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 3,319
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 34
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -34,378
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,275
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 48,865
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 28,752
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,971
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 21,693
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,088
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 20,113
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 102,107
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 102,107
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 112,382
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 41,497
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 22,496
C. Služby (účtová skupina 51) 22,956
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 25,433
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -10,275
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,158
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -10,275
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,275
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31380531 DIČ: 2020874471 IČ DPH: SK2020874471
 • Sídlo: A.W.International, Gemerská 2, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  František Ličko Gemerská 2 Bratislava 821 08 23.09.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  František Ličko 13 280 € (100%) Gemerská 2 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.12.2005Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi
   30.09.2005Nové sidlo:
   Gemerská 2 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   František Ličko Gemerská 2 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   František Ličko Gemerská 2 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 23.09.2005
   29.09.2005Zrušené sidlo:
   Kašmírska 7 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Martina Brtková J. Hollého 122 Likavka 034 95
   Ing. Robert Weissabel Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Brtková J. Hollého 122 Likavka 034 95
   Ing. Robert Weissabel Bošániho 17 Bratislava 841 01
   03.11.1999Noví spoločníci:
   Martina Brtková J. Hollého 122 Likavka 034 95
   Ing. Robert Weissabel Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martina Brtková J. Hollého 122 Likavka 034 95
   Ing. Robert Weissabel Bošániho 17 Bratislava 841 01
   02.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Robert Weissabel Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Robert Weissabel Bošániho 17 Bratislava 841 01
   12.01.1999Nové sidlo:
   Kašmírska 7 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Noví spoločníci:
   Ing. Robert Weissabel Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Robert Weissabel Bošániho 17 Bratislava 841 01
   11.01.1999Zrušené sidlo:
   Na paši 4 Bratislava 826 49
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a požičiavanie zbraní
   preprava zbraní
   opravy, úpravy zbraní
   nákup a predaj streliva
   preprava streliva
   Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Ferančík Rajčianka 36 Bratislava
   Ing. Robert Weissabel Nagyova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubomír Ferančík Rajčianka 36 Bratislava
   Ing. Robert Weissabel Nagyova 17 Bratislava
   05.05.1998Noví spoločníci:
   Ľubomír Ferančík Rajčianka 36 Bratislava
   Ing. Robert Weissabel Nagyova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Weissabel Nagyova 17 Bratislava
   04.05.1998Zrušeny predmety činnosti:
   ochrana osôb a majetku
   Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Ferančík Rajčianka 36 Bratislava
   František Ličko Gemerská 2 Bratislava
   Ing. Robert Weissabel Nagyova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Ličko Gemerská 2 Bratislava
   Ing. Robert Weissabel Nagyova 17 Bratislava
   20.01.1998Noví spoločníci:
   Ľubomír Ferančík Rajčianka 36 Bratislava
   František Ličko Gemerská 2 Bratislava
   Ing. Robert Weissabel Nagyova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Ferančík Rajčianka 36 Bratislava
   19.01.1998Zrušeny spoločníci:
   František Ličko Gemerská 2 Bratislava
   RNDr. Dušan Podhorský , DrSc. Kuklovská 53 Bratislava 841 05
   Ing. Robert Weissabel Nagyova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Dušan Podhorský , DrSc. Kuklovská 53 Bratislava 841 05
   14.03.1996Nové predmety činnosti:
   factoring a forfaiting
   školiaca činnosť
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   ochrana osôb a majetku
   28.08.1995Noví spoločníci:
   RNDr. Dušan Podhorský , DrSc. Kuklovská 53 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Dušan Podhorský , DrSc. Kuklovská 53 Bratislava 841 05
   27.08.1995Zrušeny spoločníci:
   Peter Kmeťo Warynského 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Kmeťo Warynského 1 Bratislava
   07.10.1994Nové obchodné meno:
   A.W.International s.r.o.
   Nové sidlo:
   Na paši 4 Bratislava 826 49
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup, predaj a požičiavanie zbraní
   preprava zbraní
   opravy, úpravy zbraní
   nákup a predaj streliva
   preprava streliva
   Noví spoločníci:
   Peter Kmeťo Warynského 1 Bratislava
   František Ličko Gemerská 2 Bratislava
   Ing. Robert Weissabel Nagyova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Kmeťo Warynského 1 Bratislava
   František Ličko Gemerská 2 Bratislava
   Ing. Robert Weissabel Nagyova 17 Bratislava