Vytvoriť faktúru

ALAS DEVÍN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALAS DEVÍN
IČO 31380565
DIČ 2020891774
Dátum vzniku 07 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALAS DEVÍN
Polianky 3357/23
84101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -4 276 €
Aktíva 59 440 €
Vlastný kapitál -54 463 €
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 42,710
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,710
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 35,370
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 35,370
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,370
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,340
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,340
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,710
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -65,258
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -68,284
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -68,284
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,276
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 107,968
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 81,246
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 472
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 80,774
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 26,722
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 26,652
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,652
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 70
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 0
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,469
D. Služby (účtová skupina 51) 2,468
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,469
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,468
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,328
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,253
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,253
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 75
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,327
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,796
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,276
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
 • IČO:31380565 DIČ: 2020891774
 • Sídlo: ALAS DEVÍN, Polianky 3357/23, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Polák Tešedíkova 7760/75 Bratislava 841 06 11.10.2012
  Ing. Rostislav Fojtů Komenského 249 Sokolnice 664 52 Česká republika 11.10.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  ALAS SLOVAKIA, s. r. o. 5 890 € (88.7%) Bratislava 841 01
  Mag. Andreas Asamer 750 € (11.3%) Gmunden 4810 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.12.2016Noví spoločníci:
   Mag. Andreas Asamer Roithstraße 46 Gmunden 4810 Rakúska republika
   26.10.2012Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Polák Tešedíkova 7760/75 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 11.10.2012
   Ing. Rostislav Fojtů Komenského 249 Sokolnice 664 52 Česká republika Vznik funkcie: 11.10.2012
   02.02.2011Nové obchodné meno:
   ALAS DEVÍN, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Polianky 3357/23 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   ALAS SLOVAKIA, s. r. o. Polianky 3357/23 Bratislava 841 01
   07.10.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom
   kúpa tovaru za účelom jeho konečného predaja spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/