Vytvoriť faktúru

CITY Trade - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CITY Trade
IČO 31380573
DIČ 2020303263
IČ DPH SK2020303263
Dátum vzniku 10 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CITY Trade
Rusovská cesta 1
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 76 372 €
Zisk 10 577 €
Aktíva 473 421 €
Vlastný kapitál 86 933 €
Kontaktné informácie
Email trajlinkova@columbex.sk
Phone(s) 0220682750
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 459,260
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 407,009
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 407,009
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 90,619
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 316,390
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 47,474
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,490
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,490
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,490
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 43,984
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 130
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 43,854
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,777
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 119
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 4,658
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 459,260
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 97,510
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 79,629
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 79,629
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,577
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,226
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 28,358
12. Odložený daňový záväzok (481A) 28,358
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,868
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,610
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,610
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,258
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 326,524
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 4,658
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 293,253
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 28,613
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 76,372
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 76,372
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 44,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,372
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 62,157
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 30,647
D. Služby (účtová skupina 51) 1,844
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,388
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,901
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,901
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 377
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,215
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,509
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 104
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 104
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -100
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,115
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,538
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 2,578
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,577
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31380573 DIČ: 2020303263 IČ DPH: SK2020303263
 • Sídlo: CITY Trade, Rusovská cesta 1, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Ľudovít Wittner Okružná 3 Trnava 917 01 01.10.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Michal Lazar 1 992 € (30%) Bratislava 811 07
  Optifin Real a.s. 4 648 € (70%) Stupava 900 15
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.10.2014Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ľudovít Wittner Okružná 3 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 01.10.2014
   03.10.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Minarovič Majakovského 2611/15 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 17.05.2002
   21.06.2002Noví spoločníci:
   Optifin Real a.s. IČO: 35 821 744 Cementárska 15 Stupava 900 15
   Nový štatutárny orgán:
   Daniel Minarovič Majakovského 2611/15 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 17.05.2002
   20.06.2002Zrušeny spoločníci:
   KONSIGNA Handel GmbH & Co. KG Ankum SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Winkler Pri Bielom kríži 10 Bratislava 831 02 Skončenie funkcie: 17.05.2002
   17.12.2001Nové sidlo:
   Rusovská cesta 1 Bratislava 851 01
   16.12.2001Zrušené sidlo:
   Leškova 5 Bratislava 811 04
   12.03.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Michal Lazar Karadžičova 45 Bratislava 811 07
   KONSIGNA Handel GmbH & Co. KG Ankum SRN
   11.03.1999Zrušeny spoločníci:
   KONSIGNA Handel GmbH & Co. KG Ankum SRN
   JUDr. Michal Lazar Karadžičova 45 Bratislava 811 07
   19.11.1997Nové obchodné meno:
   CITY Trade, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   KONSIGNA Handel GmbH & Co. KG Ankum SRN
   JUDr. Michal Lazar Karadžičova 45 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Winkler Pri Bielom kríži 10 Bratislava 831 02 Skončenie funkcie: 17.05.2002
   18.11.1997Zrušené obchodné meno:
   COLUMBEX TRADE, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   COLUMBEX INTERNATIONAL, spol. s r.o. Leškova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Michal Lazar Karadžičova 45 Bratislava 811 07
   11.04.1996Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   10.10.1994Nové obchodné meno:
   COLUMBEX TRADE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Leškova 5 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   COLUMBEX INTERNATIONAL, spol. s r.o. Leškova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Michal Lazar Karadžičova 45 Bratislava 811 07