Vytvoriť faktúru

VONEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VONEX
IČO 31380603
DIČ 2020329971
IČ DPH SK2020329971
Dátum vzniku 11 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VONEX
Hradská 46A
21482
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 43 378 €
Zisk 2 587 €
Aktíva 59 112 €
Vlastný kapitál 35 170 €
Kontaktné informácie
Email vonex@vonex.sk
Phone(s) 0262520001, 0262520002, 0262520003, 0905751111
Mobile phone(s) 0905751111
Fax(es) 0220702610
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 129,175
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 111,326
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 45,000
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 45,000
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 66,326
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 6,971
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 44,701
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,654
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,849
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,377
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 592
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 592
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,785
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,797
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,565
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,565
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,232
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,675
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,149
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,526
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 129,175
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 97,757
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 60,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 27,867
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 27,867
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,587
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,202
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 405
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 405
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 22,226
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,664
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,664
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,448
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,358
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,785
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 971
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 463
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 463
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,108
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,216
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,216
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 43,379
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 43,378
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 43,378
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,887
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,703
D. Služby (účtová skupina 51) 10,180
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 157
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,847
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,847
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,491
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28,495
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,933
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 253
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 253
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,680
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,933
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,558
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 971
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 971
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,587
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31380603 DIČ: 2020329971 IČ DPH: SK2020329971
 • Sídlo: VONEX, Hradská 46A, 21482, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Alexander Zoller Blagoevova 18 Bratislava 11.10.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Alexander Zoller 6 639 € (100%) Blagoevova 18 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.10.2007Nové sidlo:
   Hradská 46A Bratislava 214 821 07
   23.10.2007Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 824 69
   29.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Zoller Blagoevova 18 Bratislava
   28.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Zoller Blagoevova 18 Bratislava
   22.10.1997Nové sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 824 69
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Zoller Blagoevova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   21.10.1997Zrušené sidlo:
   Popradská 70 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Kmetóni Špitálska 33 Bratislava
   Mgr. Ľubomír Manas Hrobákova 22 Bratislava
   Ing. Jozef Rozboril Hanulova 3 Bratislava
   Ing. Alexander Zoller Blagoevova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   11.10.1994Nové obchodné meno:
   VONEX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Popradská 70 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-triedenie, zhromažďovanie, skladovanie, spracovanie a preprava odpadov z kovov
   nákup, predaj a prenájom rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Kmetóni Špitálska 33 Bratislava
   Mgr. Ľubomír Manas Hrobákova 22 Bratislava
   Ing. Jozef Rozboril Hanulova 3 Bratislava
   Ing. Alexander Zoller Blagoevova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alexander Zoller Blagoevova 18 Bratislava