Vytvoriť faktúru

APSOFT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno APSOFT
IČO 31380638
DIČ 2020303340
IČ DPH SK2020303340
Dátum vzniku 04 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo APSOFT
Hollého 13
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 969 €
Zisk -2 505 €
Aktíva 9 835 €
Vlastný kapitál 8 494 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252636217
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,846
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,752
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,752
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,752
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,904
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 0
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,904
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,808
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,096
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 190
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 190
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,846
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,248
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,036
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,036
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,078
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,078
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,505
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,493
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 95
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 95
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,398
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 40
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,358
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 105
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 105
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,969
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,969
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,460
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,278
D. Služby (účtová skupina 51) 1,243
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,003
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,003
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 781
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,491
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,448
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 54
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -54
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,545
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,505
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31380638 DIČ: 2020303340 IČ DPH: SK2020303340
 • Sídlo: APSOFT, Hollého 13, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Anna Chovancová Hollého 13 Bratislava 811 08 19.12.1994
  Ing. Stanislav Chovanec Hollého 13 Bratislava 811 08 04.10.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Anna Chovancová 3 319 € (50%) Hollého 13 Bratislava 811 08
  Ing. Stanislav Chovanec 3 319 € (50%) Hollého 13 Bratislava 811 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Drobný 38 Naháč Vznik funkcie: 19.12.1994
   06.08.2003Nové sidlo:
   Hollého 13 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Chovancová Hollého 13 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 19.12.1994
   Ing. Stanislav Chovanec Hollého 13 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 04.10.1994
   Štefan Drobný 38 Naháč Vznik funkcie: 19.12.1994
   05.08.2003Zrušené sidlo:
   Osuského 24 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Drobný 38 Naháč
   Ing. Anna Chovancová Osuského 24 Bratislava 851 03
   Ing. Stanislav Chovanec Osuského 24 Bratislava 851 03
   23.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Anna Chovancová Hollého 13 Bratislava 811 08
   Ing. Stanislav Chovanec Hollého 13 Bratislava 811 08
   22.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Chovancová Vyšehradská 23 Bratislava 851 06
   Ing. Stanislav Chovanec Osuského 24 Bratislava 851 03
   05.11.1996Nové sidlo:
   Osuského 24 Bratislava 851 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Chovancová Vyšehradská 23 Bratislava 851 06
   Ing. Stanislav Chovanec Osuského 24 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Chovancová Osuského 24 Bratislava 851 03
   Ing. Stanislav Chovanec Osuského 24 Bratislava 851 03
   04.11.1996Zrušené sidlo:
   Odborárske nám. 3 Bratislava 815 27
   Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   prenájom hmotného a nehmotného majetku
   oprava karosérií
   oprava motorových vozidiel
   oprava poľnohospodárskych strojov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Chovancová Osuského 24 Bratislava 851 03
   Ing. Stanislav Chovanec , CSc. Osuského 24 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Chovancová Osuského 24 Bratislava
   Ing. Stanislav Chovanec , CSc. Osuského 24 Bratislava 851 03
   27.03.1995Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   brúsenie a leštenie kovov
   stolárstvo
   reklamná činnosť
   navrhovanie informačných systémov
   tvorba softwaru na zákazku
   forgaiting a faktoring
   verejná cestná nákladná doprava
   prenájom hmotného a nehmotného majetku
   oprava karosérií
   oprava motorových vozidiel
   oprava poľnohospodárskych strojov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Drobný 38 Naháč
   Ing. Anna Chovancová Osuského 24 Bratislava
   26.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   04.10.1994Nové obchodné meno:
   APSOFT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Odborárske nám. 3 Bratislava 815 27
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   vedenie účtovníctva
   organizovanie školení a kurzov
   prenájom a leasing motorových vozidiel
   prenájom a leasing priemyselného tovaru
   výroba a predaj dreveného uhlia
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Chovancová Osuského 24 Bratislava 851 03
   Ing. Stanislav Chovanec , CSc. Osuského 24 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stanislav Chovanec , CSc. Osuského 24 Bratislava 851 03