Vytvoriť faktúru

BM DESIGN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BM DESIGN
IČO 31380654
DIČ 2020353885
IČ DPH SK2020353885
Dátum vzniku 10 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BM DESIGN
Gogoľova 5
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 52 784 €
Zisk -3 397 €
Aktíva 47 184 €
Vlastný kapitál 36 916 €
Kontaktné informácie
Email bmdesign@bmdesign.sk
Webová stránka http://www.bmdesign.sk
Phone(s) +421263836840
Mobile phone(s) +421910101001
Fax(es) 0263836840
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 43,325
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 25,035
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 25,035
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 15,492
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,182
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,361
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,069
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 10,025
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,649
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,376
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,384
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,384
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,384
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,660
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 411
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,249
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 221
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 221
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 43,325
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,519
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 303
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 303
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 29,974
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 30,542
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -568
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,397
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,281
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 154
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 154
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 10,127
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,887
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,887
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,560
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 701
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 486
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,493
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) -475
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) -475
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 52,983
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 52,784
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 8,154
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 44,829
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -199
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 55,017
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,164
D. Služby (účtová skupina 51) 17,453
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,380
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,849
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,467
4. Sociálne náklady (527, 528) 64
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,668
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,346
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,346
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,233
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,167
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 204
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 204
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -204
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,437
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,397
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31380654 DIČ: 2020353885 IČ DPH: SK2020353885
 • Sídlo: BM DESIGN, Gogoľova 5, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Anton Malesich Kôstková 35 Bratislava 851 10 24.09.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Anton Malesich 3 320 € (50%) Kôstková 35 Bratislava 851 10
  Ing. Pavol Bihary 1 660 € (25%) Bratislava 851 04
  Ing. Jaroslav R. Bihary 1 660 € (25%) Bratislava 851 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.01.2007Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Bihary Šustekova 20 Bratislava 851 04
   Anton Malesich Kôstková 35 Bratislava 851 10
   31.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Pavol Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   Anton Malesich Kôstková 35 Bratislava 851 10
   01.06.2006Nové sidlo:
   Gogoľova 5 Bratislava 851 01
   31.05.2006Zrušené sidlo:
   Údernícka 5 Bratislava 851 02
   14.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav R. Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   13.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Radovan Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   08.06.1999Nové obchodné meno:
   BM DESIGN spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Pavol Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   Radovan Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   Anton Malesich Kôstková 35 Bratislava 851 10
   07.06.1999Zrušené obchodné meno:
   SAVAMA DESIGN, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav R. Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   Anton Malesich Kôstková 35 Bratislava 851 10
   15.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav R. Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   Anton Malesich Kôstková 35 Bratislava 851 10
   14.01.1999Zrušeny spoločníci:
   SAVAMA, spol. s r.o. Údernícka 5 Bratislava 851 02
   Ing. Jaroslav R. Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   Anton Malesich Kôstková 35 Bratislava 851 10
   02.07.1997Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav R. Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   Anton Malesich Kôstková 35 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   12.05.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   konštrukčné a dizajnérske činnosti v strojárstve
   24.09.1996Noví spoločníci:
   SAVAMA, spol. s r.o. Údernícka 5 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav R. Bihary Romanova 42 Bratislava 851 02
   Anton Malesich Kôstková 35 Bratislava 851 10
   23.09.1996Zrušeny spoločníci:
   SAVAMA, spol. s r.o. Údernícka 5 Bratislava 851 02
   Ing. Ladislav Rusnák Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Rusnák Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03
   10.10.1994Nové obchodné meno:
   SAVAMA DESIGN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Údernícka 5 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
   kovoobrábanie
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   SAVAMA, spol. s r.o. Údernícka 5 Bratislava 851 02
   Ing. Ladislav Rusnák Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Rusnák Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03