Vytvoriť faktúru

MAKRO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAKRO
IČO 31380662
DIČ 2020320346
IČ DPH SK2020320346
Dátum vzniku 12 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAKRO
Ružová dolina 6
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 200 €
Zisk -1 007 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,582
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 15,200
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 382
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 15,582
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -14,947
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -20,579
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,007
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 30,529
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 30,429
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,000
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 986
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,443
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 15,200
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 15,200
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 15,174
C. Služby (účtová skupina 51) 15,148
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 26
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 26
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 52
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 73
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 73
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -73
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -47
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,007
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015