Vytvoriť faktúru

VPÚ - Letkonzult - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VPÚ - Letkonzult
IČO 31380735
DIČ 2020303450
IČ DPH SK2020303450
Dátum vzniku 12 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VPÚ - Letkonzult
Tichá 4
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 90 638 €
Zisk 31 554 €
Aktíva 174 089 €
Vlastný kapitál 74 947 €
Kontaktné informácie
Email tvarga_vpu@stonline.sk
Phone(s) 0262529078, 0262802756, 0262802204
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 140,420
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 130,541
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 130,541
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 128,198
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,343
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,771
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,303
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,358
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,358
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 945
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,468
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,841
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,627
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 108
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 108
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 140,420
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 106,501
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,705
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,705
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 916
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 916
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 67,326
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 145,885
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -78,559
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 31,554
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,919
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 33,919
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 140
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 140
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 32,307
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,472
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 90,620
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 90,638
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 90,619
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 56,945
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,516
D. Služby (účtová skupina 51) 29,610
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,087
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,732
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,732
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 33,693
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 49,493
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,181
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,181
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,179
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,514
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 31,554
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31380735 DIČ: 2020303450 IČ DPH: SK2020303450
 • Sídlo: VPÚ - Letkonzult, Tichá 4, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava 12.10.1994
  Ing. Andrea Vargová, PhD. Svetlá 1 Bratislava 811 02 19.10.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing.arch. Tibor Varga 3 386 € (50.5%) Svetlá 1 Bratislava
  Ing. Andrea Vargová, PhD. 1 660 € (24.8%) Svetlá 1 Bratislava 811 02
  Ing.arch. Tibor Varga ml. 1 660 € (24.8%) Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.11.2005Nové sidlo:
   Tichá 4 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
   inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve)- obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávenie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Tibor Varga ml. Mozartova 21 Bratislava 811 02
   Ing. Andrea Vargová , PhD. Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava Vznik funkcie: 12.10.1994
   Ing.arch. Tibor Varga ml. Mozartova 21 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.10.2005
   Ing. Andrea Vargová , PhD. Svetlá 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.10.2005
   11.11.2005Zrušené sidlo:
   Ulica Na Hrebienku 20 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Ladislav Bittner Sokolská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Ladislav Bittner Sokolská 10 Bratislava
   Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava
   29.06.2001Nové sidlo:
   Ulica Na Hrebienku 20 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava
   Ing.arch. Ladislav Bittner Sokolská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   28.06.2001Zrušené sidlo:
   Račianska 109 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Ladislav Bittner Sokolská 10 Bratislava
   doc.Ing. Antonín Kazda , CSc. Smreková 1/36 Žilina
   Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   doc.Ing. Antonín Kazda , CSc. Smreková 1/36 Žilina
   25.01.1999Noví spoločníci:
   Ing.arch. Ladislav Bittner Sokolská 10 Bratislava
   doc.Ing. Antonín Kazda , CSc. Smreková 1/36 Žilina
   Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Ladislav Bittner Sokolská 10 Bratislava
   doc.Ing. Antonín Kazda , CSc. Smreková 1/36 Žilina
   Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava
   16.06.1997Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   02.05.1997Nové sidlo:
   Račianska 109 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Ladislav Bittner Sokolská 10 Bratislava
   doc.Ing. Antonín Kazda , CSc. Smreková 1/36 Žilina
   Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Ladislav Bittner Sokolská 10 Bratislava
   doc.Ing. Antonín Kazda , CSc. Smreková 1/36 Žilina
   Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava
   01.05.1997Zrušené sidlo:
   Tichá 4 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Ladislav Bittner Sokolská 10 Bratislava
   doc.Ing. Antonín Kazda , CSc. Smreková 1/36 Žilina
   Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava
   12.10.1994Nové obchodné meno:
   VPÚ - Letkonzult spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tichá 4 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov v doprave a stavebníctve
   vykonávanie dopravných, inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb vrátane sprostredkovania
   sprostredkovateľská činnosť
   projektová a inžinerska činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Ladislav Bittner Sokolská 10 Bratislava
   doc.Ing. Antonín Kazda , CSc. Smreková 1/36 Žilina
   Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing.arch. Tibor Varga Svetlá 1 Bratislava