Vytvoriť faktúru

Beiersdorf Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Beiersdorf Slovakia
IČO 31380824
DIČ 2020303318
IČ DPH SK2020303318
Dátum vzniku 14 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Beiersdorf Slovakia
Riznerova 5
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 864 680 €
Zisk 2 793 415 €
Aktíva 7 258 895 €
Vlastný kapitál 4 427 051 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.beiersdorf.sk;http://www.nivea.sk
Phone(s) +421252442166, +421252491569, +421252492847, +421257101611
Dátum aktualizácie údajov: 21.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,316,524
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 131,147
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,533
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 3,533
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 127,614
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 127,614
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,156,121
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 168,046
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 168,046
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 194,130
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 194,130
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,669,957
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,216,771
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,216,771
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 2,435,159
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 75
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,952
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,123,988
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,996
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,108,992
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 29,256
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 29,256
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,316,524
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,699,988
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 200,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 200,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 340,964
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 20,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 20,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,345,609
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,345,609
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,793,415
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,616,536
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,724
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,724
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,169,259
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 822,874
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 822,874
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 32,695
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 22,054
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 291,636
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,442,553
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 897,882
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 544,671
Dátum aktualizácie údajov: 21.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 20,745,345
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 20,864,680
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 20,745,345
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 25,723
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 93,612
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,190,353
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,910,745
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,134,815
D. Služby (účtová skupina 51) 7,166,745
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 764,477
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 559,096
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 191,449
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,932
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 19,632
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 87,257
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 87,257
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 10,169
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 64,624
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,031,889
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,674,327
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,533,040
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,845
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,580
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 3,400
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 180
XII. Kurzové zisky (663) 265
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,373
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 3
O. Kurzové straty (563) 5,584
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,786
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,528
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,666,799
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 873,384
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 886,591
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -13,207
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,793,415
Dátum aktualizácie údajov: 21.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.03.2016
 • IČO:31380824 DIČ: 2020303318 IČ DPH: SK2020303318
 • Sídlo: Beiersdorf Slovakia, Riznerova 5, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Patrick Greve Pekařská 16 Praha 155 00 Česká republika 01.03.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Beiersdorf CEE Holding GmbH 200 000 € (100%) Viedeň 1100 Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.03.2016Nový štatutárny orgán:
   Patrick Greve Pekařská 16 Praha 155 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.03.2016
   15.01.2008Noví spoločníci:
   Beiersdorf CEE Holding GmbH Laxenburger Strasse 151 Viedeň 1100 Rakúsko
   03.06.2005Nové sidlo:
   Riznerova 5 Bratislava 811 01
   14.10.1994Nové obchodné meno:
   Beiersdorf Slovakia, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ