Vytvoriť faktúru

UNIMEDIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNIMEDIA
IČO 31380999
DIČ 2020306970
IČ DPH SK2020306970
Dátum vzniku 14 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIMEDIA
Panónska cesta 7
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 50 991 819 €
Zisk 1 700 020 €
Aktíva 14 939 824 €
Vlastný kapitál 2 396 834 €
Kontaktné informácie
Email unimedia@unimedia.sk
Phone(s) 0232153501
Fax(es) 0232153504
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 16,812,372
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 405,439
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 82,082
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 56,642
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 25,440
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 323,357
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 323,357
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,376,282
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 199
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 199
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,333,236
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 15,836,584
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,836,584
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 82,251
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 414,401
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 42,847
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,532
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 36,315
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 30,651
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 811
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 15,539
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 14,301
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,812,372
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,052,791
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,500
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,500
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,650
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,650
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 279,621
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 279,621
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,700,020
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,759,581
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 33,936
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 33,936
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 12,938,605
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,478,565
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,478,565
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 194,404
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 87,122
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 178,514
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 72,559
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 72,559
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,714,481
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 50,937,902
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 50,991,819
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 39,083
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 50,937,902
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 9,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,334
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 48,741,274
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 39,083
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 65,543
D. Služby (účtová skupina 51) 45,564,908
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,869,936
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,397,843
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 438,593
4. Sociálne náklady (527, 528) 33,500
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,119
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 34,333
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 34,333
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 134,402
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,950
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,250,545
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,307,451
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,869
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,868
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,868
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 27,859
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 15,721
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 15,721
O. Kurzové straty (563) 462
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,676
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,990
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,225,555
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 525,535
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 525,489
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 46
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,700,020
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31380999 DIČ: 2020306970 IČ DPH: SK2020306970
 • Sídlo: UNIMEDIA, Panónska cesta 7, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava 821 07 18.02.1999
  Ing. Miroslav Papay Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 10 29.01.2004
  Ing. Adriana Feketeová Kresánkova 1 Bratislava 841 05 29.05.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  SORIA, a.s. 39 900 € (60%) Bratislava 811 02
  Euro Artmedia s. r. o. 23 940 € (36%) Bratislava 811 08
  Ing. Juraj Máťuš 2 660 € (4%) Pod násypom 1624/10 Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Adriana Feketeová Kresánkova 1 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 29.05.2015
   11.06.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Vokaľ Pri Vápenickom potoku 8 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 14.10.1994
   14.05.2015Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Máťuš Pod násypom 1624/10 Bratislava 841 03
   11.03.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Vokaľ Pri Vápenickom potoku 8 Bratislava 841 06
   26.04.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Vokaľ Pri Vápenickom potoku 8 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 14.10.1994
   25.04.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Vokaľ Strmý vŕšok 33 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 14.10.1994
   22.09.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Euro Artmedia s. r. o. IČO: 17 320 089 Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Ing. Vladimír Vokaľ Pri Vápenickom potoku 8 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 18.02.1999
   Ing. Vladimír Vokaľ Strmý vŕšok 33 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 14.10.1994
   21.09.2011Zrušeny spoločníci:
   EURO RSCG ARTMEDIA spol. s r.o. IČO: 17 320 089 Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Ing. Vladimír Vokáľ Strmý vŕšok 33 Bratislava 841 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava 821 07
   Ing. Vladimír Vokáľ Strmý vŕšok 33 Bratislava 841 06
   09.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Papay Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 29.01.2004
   08.07.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Papay Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.01.2004
   11.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Papay Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.01.2004
   10.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 29.01.2004
   13.05.2008Noví spoločníci:
   SORIA, a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
   12.05.2008Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. IČO: 17 318 807 Révová 7 Bratislava 811 02
   25.01.2008Noví spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. IČO: 17 318 807 Révová 7 Bratislava 811 02
   24.01.2008Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. IČO: 17 318 807 Palárikova 15 Bratislava 811 04
   14.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 18.02.1999
   Ing. Vladimír Vokáľ Októbrová 79 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 14.10.1994
   03.03.2007Nové sidlo:
   Panónska cesta 7 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. IČO: 17 318 807 Palárikova 15 Bratislava 811 04
   Ing. Vladimír Vokáľ Strmý vŕšok 33 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Vokáľ Strmý vŕšok 33 Bratislava 841 06
   02.03.2007Zrušené sidlo:
   Panónska cesta 9 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY. spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ing. Vladimír Vokáľ Októbrova 79 Prešov 080 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Vokáľ Októbrova 79 Prešov 080 01
   26.03.2004Nové sidlo:
   Panónska cesta 9 Bratislava 851 04
   25.03.2004Zrušené sidlo:
   Panónska 9 Bratislava 851 04
   17.03.2004Nové obchodné meno:
   UNIMEDIA, s.r.o.
   16.03.2004Zrušené obchodné meno:
   UNIMEDIA, spol. s r.o.
   05.03.2004Nové sidlo:
   Panónska 9 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 18.02.1999
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 29.01.2004
   Ing. Vladimír Vokáľ Októbrová 79 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 14.10.1994
   04.03.2004Zrušené sidlo:
   Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 17.05.1999 Skončenie funkcie: 29.01.2004
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. I. Bukovčana 14 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 17.05.1999 Skončenie funkcie: 29.01.2004
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám. 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.05.1999 Skončenie funkcie: 29.01.2004
   27.04.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   17.05.1999Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 17.05.1999 Skončenie funkcie: 29.01.2004
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. I. Bukovčana 14 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 17.05.1999 Skončenie funkcie: 29.01.2004
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám. 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.05.1999 Skončenie funkcie: 29.01.2004
   16.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kasper Šancova 25 Bratislava 831 04
   15.02.1999Nové sidlo:
   Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   EURO RSCG ARTMEDIA spol. s r.o. IČO: 17 320 089 Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   SORIA & GREY. spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ing. Vladimír Vokáľ Októbrova 79 Prešov 080 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava 821 07
   14.02.1999Zrušené sidlo:
   Sasinkova 6 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   EURO RSCG ARTMEDIA spol. s r.o. Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   SORIA and GREY, spol. s r.o. Cintorínska 21 Bratislava
   Ing. Vladimír Vokáľ Októbrova 79 Prešov 080 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   13.02.1997Nové sidlo:
   Sasinkova 6 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   EURO RSCG ARTMEDIA spol. s r.o. Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Ing. Vladimír Vokáľ Októbrova 79 Prešov 080 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zbynek Bandík Sabinovská 5 Bratislava 821 02
   Ing. Ján Kasper Šancova 25 Bratislava 831 04
   Ing. Vladimír Vokáľ Októbrova 79 Prešov 080 01
   12.02.1997Zrušené sidlo:
   Benediktiho 5 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   DORLAND/B.M.A., spol. s r.o. Drieňova 3 Bratislava
   Ing. Vladimír Vokáľ Októbrova 79 Prešov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Vokáľ Októbrova 79 Prešov
   28.09.1995Nové obchodné meno:
   UNIMEDIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Benediktiho 5 Bratislava 811 05
   27.09.1995Zrušené obchodné meno:
   MEDIAUNI, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Včelárska 29 Bratislava 821 05
   14.10.1994Nové obchodné meno:
   MEDIAUNI, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Včelárska 29 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy, propagácie a inzercie
   výroba reklamných a propagačných produktov
   prieskum trhu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   SORIA and GREY, spol. s r.o. Cintorínska 21 Bratislava
   DORLAND/B.M.A., spol. s r.o. Drieňova 3 Bratislava
   Ing. Vladimír Vokáľ Októbrova 79 Prešov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Vokáľ Októbrova 79 Prešov