Vytvoriť faktúru

BSP - servis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BSP - servis
IČO 31381081
DIČ 2020303351
IČ DPH SK2020303351
Dátum vzniku 03 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BSP - servis
K Železnej studienke 27
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 734 €
Zisk -33 943 €
Aktíva 1 375 680 €
Vlastný kapitál -7 459 €
Kontaktné informácie
Email info@bspservis.sk
Phone(s) 0248206114, 0259361105
Dátum aktualizácie údajov: 12.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,205,343
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,205,343
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 802,026
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 715,959
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 83,357
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,710
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,007,369
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -60,567
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 165,970
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 165,970
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 182,567
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -375,161
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -33,943
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,067,936
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,223,832
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 840,436
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 685,426
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,467
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 153,543
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 233
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,435
Dátum aktualizácie údajov: 12.09.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 32,734
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,131
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 25,955
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,648
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 65,170
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,131
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,103
C. Služby (účtová skupina 51) 26,596
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,074
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 28,973
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,293
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -32,436
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,744
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 262
X. Výnosové úroky (662) 5
XI. Kurzové zisky (663) 257
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 809
M. Nákladové úroky (562) 278
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 531
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -547
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -32,983
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -33,943
Dátum aktualizácie údajov: 12.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 12.09.2016