Vytvoriť faktúru

TEXART Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TEXART Bratislava
IČO 31381294
DIČ 2020320489
IČ DPH SK2020320489
Dátum vzniku 17 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEXART Bratislava
Tomášikova 26
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 461 560 €
Zisk 31 700 €
Aktíva 801 206 €
Vlastný kapitál 483 584 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243191734, +421243635962, +421243635626, +421243411168, +421243635963
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 620,761
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 70,244
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 70,244
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 25,737
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 44,507
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 530,326
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 99,629
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 99,629
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 11,996
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 11,996
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 400,628
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 395,359
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,825
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 386,534
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,227
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 42
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,073
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,963
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,110
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 20,191
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,484
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 10,707
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 620,761
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 253,978
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 70,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 70,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 145,278
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 145,278
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 31,700
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 366,783
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 457
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 457
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 9,820
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 9,820
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 335,146
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 327,592
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 326,270
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,322
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,522
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 32
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 21,360
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 20,673
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 687
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,460,615
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,461,560
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,363,146
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 97,469
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 945
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,413,119
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 802,594
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,025
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -1,870
D. Služby (účtová skupina 51) 287,036
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 271,679
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 196,465
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 68,442
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,772
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,198
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 28,000
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 28,000
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -2,176
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,633
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 48,441
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 356,830
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,589
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 19
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 19
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,570
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,066
O. Kurzové straty (563) 58
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,008
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,477
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 41,964
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 10,264
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 12,374
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,110
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 31,700
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
 • IČO:31381294 DIČ: 2020320489 IČ DPH: SK2020320489
 • Sídlo: TEXART Bratislava, Tomášikova 26, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Rupert Mauerhofer Burgenlandsiedlung 18 Pinkafeld A - 7423 Rakúsko 12.08.2009
  Erich Gieselman Altensennerweg 15 Herford D-32044 Spolková republika Nemecko 19.06.2009
  Ralf Kessler Spiekeroogstr 1 Bielefeld 337 29 Nemecká spolková republika 02.06.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ahlers Austria GmbH 70 000 € (100%) Mariasdorf A-7433 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Ralf Kessler Spiekeroogstr 1 Bielefeld 337 29 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 02.06.2015
   21.10.2014Noví spoločníci:
   Ahlers Austria GmbH Mariasdorf Mariasdorf A-7433 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   12.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Rupert Mauerhofer Burgenlandsiedlung 18 Pinkafeld A - 7423 Rakúsko
   Erich Gieselman Altensennerweg 15 Herford D-32044 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 19.06.2009
   12.01.2006Nové sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   05.04.2002Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   17.10.1994Nové obchodné meno:
   TEXART Bratislava, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť