Vytvoriť faktúru

BSTO DEVELOPMENT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BSTO DEVELOPMENT
IČO 31381332
DIČ 2020303362
IČ DPH SK2020303362
Dátum vzniku 18 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BSTO DEVELOPMENT
Vojenská 29A
93401
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 433 972 €
Zisk -102 138 €
Aktíva 1 385 897 €
Vlastný kapitál 441 679 €
Kontaktné informácie
Email bsto@bsto.sk
Phone(s) 0366307950, 0366307951
Fax(es) 0366307951
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,624,285
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,245,964
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,245,964
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 947,592
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 292,409
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,963
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 378,321
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 185,706
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 149,073
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 149,073
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 36,633
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 192,615
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,899
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 189,716
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,624,285
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 302,492
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,195
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,195
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,500
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,500
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 367,935
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 367,935
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -102,138
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,321,793
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,060
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,060
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,284,467
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 177,767
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 177,767
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 773,968
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,036
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,165
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 314,051
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,245
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,245
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 29,021
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 433,972
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 19,657
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 425,689
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,450
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -14,824
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 528,946
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 20,317
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 47,894
D. Služby (účtová skupina 51) 50,942
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 249,761
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 181,586
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 64,190
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,985
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,258
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 79,520
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 79,520
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 7,240
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 17,327
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 52,687
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -94,974
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 326,193
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,687
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) -752
2. Ostatné nákladové úroky (562A) -752
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,439
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,684
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -101,658
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -102,138
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31381332 DIČ: 2020303362 IČ DPH: SK2020303362
 • Sídlo: BSTO DEVELOPMENT, Vojenská 29A, 93401, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Októbra 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.09.2003Nové obchodné meno:
   BSTO DEVELOPMENT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vojenská 29A Levice 934 01
   Noví spoločníci:
   BSTO LIMITED, ID No.: 571360 Suite 204, Banderway House, 156 - 162 Kilburn High Road Londýn, NW6 4JD Veľká Británia
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Lecký Janka Kráľa 51 Starý Tekov 935 26 Vznik funkcie: 01.10.2003
   24.09.2003Zrušené obchodné meno:
   BSTO SLOVAK DEVELOPMENT spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Obchodná 64 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   BSTO Bratislava, s.r.o. IČO: 31 335 209 Čajakova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Oľga Kucová Šuňavcová 1660/7 Bratislava 831 02 Skončenie funkcie: 01.10.2003
   12.10.1998Noví spoločníci:
   BSTO Bratislava, s.r.o. IČO: 31 335 209 Čajakova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Oľga Kucová Šuňavcová 1660/7 Bratislava 831 02 Skončenie funkcie: 01.10.2003
   11.10.1998Zrušeny spoločníci:
   BSTO Bratislava, s.r.o. Obchodná 64 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Oľga Kucová Šuňavcová 7 Bratislava 831 02
   18.10.1994Nové obchodné meno:
   BSTO SLOVAK DEVELOPMENT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 64 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   sprostredkovanie obchodu
   prenájom, predaj a správa nehnuteľností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   BSTO Bratislava, s.r.o. Obchodná 64 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Oľga Kucová Šuňavcová 7 Bratislava 831 02