Vytvoriť faktúru

EFIN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EFIN
IČO 31381341
DIČ 2020337396
IČ DPH SK2020337396
Dátum vzniku 17 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EFIN
Hurbanovo námestie 1
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 601 881 €
Zisk 4 845 €
Aktíva 328 271 €
Vlastný kapitál 87 210 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421948059302, +421948598307, +421948299848, +421948664424, +421948020102, +421948020103, +421948491636, +421948833880, +421948833881
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 399,329
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,286
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,286
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,286
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 394,120
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,536
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 4,536
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 28,908
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 27,201
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,201
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 1,707
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,841
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,841
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 355,835
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,098
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 354,737
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,923
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,923
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 399,329
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 79,938
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 10,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 64,253
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 840
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 840
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,845
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101,530
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,512
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,512
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 100,018
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 49,589
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,589
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 41,993
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,138
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,440
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 503
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,355
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 217,861
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 217,861
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 602,670
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 601,881
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 298,634
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 303,247
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 593,210
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 98,480
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 44,112
D. Služby (účtová skupina 51) 346,151
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 103,453
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 76,913
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 24,136
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,404
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 184
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 184
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 708
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,671
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 113,138
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 789
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 592
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 592
XII. Kurzové zisky (663) 197
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,037
O. Kurzové straty (563) 92
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,945
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,248
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,423
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,578
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,578
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,845
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
 • IČO:31381341 DIČ: 2020337396 IČ DPH: SK2020337396
 • Sídlo: EFIN, Hurbanovo námestie 1, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľubica Guttmanová Semenárska 212/9 Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10 01.06.2011
  Petr Krbec K Hájovně 753/9 Praha 4 142 00 Česká republika 04.11.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Petr Krbec 10 000 € (100%) Proutěná 428 Praha 4 149 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.09.2015Nové predmety činnosti:
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Vydavateľská činnosť
   Reklamné a marketingové služby
   Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Noví spoločníci:
   Petr Krbec K Hájovně 753/9 Praha 4 142 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Guttmanová Semenárska 212/9 Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10 Vznik funkcie: 01.06.2011
   27.03.2013Nové sidlo:
   Hurbanovo námestie 1 Bratislava 811 06
   30.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Petr Krbec K Hájovně 753/9 Praha 4 142 00 Česká republika Vznik funkcie: 04.11.1994
   14.06.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.10.1994Nové obchodné meno:
   EFIN, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným