Vytvoriť faktúru

SPRÁVA FONDOV Bratislava, - investičná - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SPRÁVA FONDOV Bratislava, - investičná
Stav V likvidácii
IČO 31381502
DIČ 2020934982
Dátum vzniku 24 Októbra 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SPRÁVA FONDOV Bratislava, - investičná
Mánesovo nám. 1
85201
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 129 344 €
Vlastný kapitál 43 943 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 129,344
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 128,366
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 128,366
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 128,366
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 978
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 936
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 280
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 280
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 656
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 42
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 42
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 129,344
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 43,943
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,388
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,242
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,242
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -28,687
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -28,687
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 85,401
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 85,401
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 345
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 345
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 85,056
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4262863.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31381502 DIČ: 2020934982
 • Sídlo: SPRÁVA FONDOV Bratislava, - investičná, Mánesovo nám. 1, 85201, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Októbra 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.11.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   04.03.1998Nové obchodné meno:
   SPRÁVA FONDOV Bratislava, a.s. - investičná spoločnosť v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   03.03.1998Zrušené obchodné meno:
   SPRÁVA FONDOV Bratislava, a.s. - investičná spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tibor Budvesel Adámiho 22 Bratislava
   Ing. Zuzana Neubauerová Novohorská 26 Bratislava 831 06
   Mária Strečková Jiráskova 25 Lučenec 987 04
   24.10.1994Nové obchodné meno:
   SPRÁVA FONDOV Bratislava, a.s. - investičná spoločnosť
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 1 Bratislava 852 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   založenie a správa investičných a podielových fondov v súlade so zákonom č.248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tibor Budvesel Adámiho 22 Bratislava
   Ing. Zuzana Neubauerová Novohorská 26 Bratislava 831 06
   Mária Strečková Jiráskova 25 Lučenec 987 04