Vytvoriť faktúru

Pro futuro - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Pro futuro
IČO 31381553
DIČ 2020868014
IČ DPH SK2020868014
Dátum vzniku 24 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Pro futuro
Sibírska 11
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 292 562 €
Zisk -789 €
Kontaktné informácie
Email humavet@mail.t-com.sk
Phone(s) 0244251143
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 14,227
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 14,227
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,227
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 70,982
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 23,549
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 778
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,505
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 85,209
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 24,605
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 14,228
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 670
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 3,856
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -789
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,604
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 435
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 57,879
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,580
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 5,330
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,845
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 36,124
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,290
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 292,562
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 291,519
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,039
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 295,067
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 242,841
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,800
C. Služby (účtová skupina 51) 9,872
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 40,144
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 178
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 232
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,505
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 38,045
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4,281
X. Výnosové úroky (662) 2
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 4,279
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,605
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,605
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 2,676
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 171
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -789
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31381553 DIČ: 2020868014 IČ DPH: SK2020868014
 • Sídlo: Pro futuro, Sibírska 11, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Andrea Hostová Nezábudková 36 Bratislava 821 01 20.06.2013
  Lucia Nantlová Slatinská 34 Bratislava 821 07 20.06.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Andrea Hostová 1 660 € (25%) Nezábudková 36 Bratislava 821 01
  Lucia Nantlová 1 660 € (25%) Slatinská 34 Bratislava 821 07
  Mgr. Darina Nantlová 3 320 € (50%) Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.10.2013Noví spoločníci:
   Mgr. Andrea Hostová Nezábudková 36 Bratislava 821 01
   Lucia Nantlová Slatinská 34 Bratislava 821 07
   23.10.2013Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa, predaj, sprostredkovanie nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján Nantl Slatinská 34 Bratislava 821 05
   28.06.2013Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Andrea Hostová Nezábudková 36 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.06.2013
   Lucia Nantlová Slatinská 34 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.06.2013
   27.06.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   PhMr. Ján Nantl Slatinská 34 Bratislava 821 05
   19.01.2000Noví spoločníci:
   Mgr. Darina Nantlová Slatinská 34 Bratislava 821 05
   Mgr. Ján Nantl Slatinská 34 Bratislava 821 05
   18.01.2000Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Jarmila Bernáthová Piešťanská 7 Bratislava 831 02
   Mgr. Ján Nantl Slatinská 34 Bratislava 821 05
   04.08.1999Noví spoločníci:
   PhDr. Jarmila Bernáthová Piešťanská 7 Bratislava 831 02
   Mgr. Ján Nantl Slatinská 34 Bratislava 821 05
   03.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Jozef Bernáth Piešťanská 7 Bratislava 831 02
   PhMr. Ján Nantl Slatinská 34 Bratislava 821 05
   09.10.1997Nové sidlo:
   Sibírska 11 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Jozef Bernáth Piešťanská 7 Bratislava 831 02
   PhMr. Ján Nantl Slatinská 34 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   PhMr. Ján Nantl Slatinská 34 Bratislava 821 05
   08.10.1997Zrušené sidlo:
   Piešťanská 7 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Bernáth Piešťanská 7 Bratislava 831 01
   Dr. Jarmila Bernáthová Piešťanská 7 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Bernáth Piešťanská 7 Bratislava 831 01
   13.07.1995Nové predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenskom
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Jarmila Bernáthová Piešťanská 7 Bratislava 831 01
   24.10.1994Nové obchodné meno:
   Pro futuro, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Piešťanská 7 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj tovarov v rozsau voľnej živnosti
   leasing tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie výkonu služieb - zabezpečovanie poradenstva na úseku sociálnych vecí
   kúpa, predaj, sprostredkovanie nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Jozef Bernáth Piešťanská 7 Bratislava 831 01
   Dr. Jarmila Bernáthová Piešťanská 7 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Bernáth Piešťanská 7 Bratislava 831 01
   Dr. Jarmila Bernáthová Piešťanská 7 Bratislava 831 01