Vytvoriť faktúru

ISTER SCIENCE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ISTER SCIENCE
IČO 31381642
DIČ 2020303703
IČ DPH SK2020303703
Dátum vzniku 20 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ISTER SCIENCE
Továrenská 1
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 181 €
Zisk -4 013 €
Aktíva 9 713 €
Vlastný kapitál -25 645 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905498975
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,266
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 693
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 693
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 693
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,528
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,892
3. Výrobky (123) - /194/ 3,892
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,123
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 937
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 937
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 186
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,513
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 170
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,343
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 45
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 45
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,266
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -29,658
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 671
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 671
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -39,594
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,565
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -43,159
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,013
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,924
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 104
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 104
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 37,820
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -1
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -1
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 36,739
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,082
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,181
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,181
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 2,847
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 334
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,154
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,816
D. Služby (účtová skupina 51) 4,143
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 73
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,973
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,778
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 370
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 370
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 450
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 450
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -80
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,053
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,013
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31381642 DIČ: 2020303703 IČ DPH: SK2020303703
 • Sídlo: ISTER SCIENCE, Továrenská 1, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Darina Halašová Továrenská 1 Bratislava 20.10.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Darina Halašová 5 643 € (85%) Továrenská 1 Bratislava
  Viera Orthová 996 € (15%) Bratislava 851 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.12.1998Noví spoločníci:
   Darina Halašová Továrenská 1 Bratislava
   Viera Orthová Znievska 32 Bratislava 851 06
   08.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Darina Halašová Továrenská 1 Bratislava
   Viera Orthová Znievska 32 Bratislava 851 06
   26.01.1996Noví spoločníci:
   Darina Halašová Továrenská 1 Bratislava
   Viera Orthová Znievska 32 Bratislava 851 06
   25.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Iveta Gavulová Astrová 54 Bratislava
   Darina Halašová Továrenská 1 Bratislava
   Viera Hudecová Dostojevského 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Iveta Gavulová Astrová 54 Bratislava
   Viera Hudecová Dostojevského 13 Bratislava
   20.10.1994Nové obchodné meno:
   ISTER SCIENCE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Továrenská 1 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti/veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská, sprostredkovateľská a distribučná činnosť v oblasti tlače a kníh
   vzdelávacia činnosť v jazykovej oblasti
   Noví spoločníci:
   Iveta Gavulová Astrová 54 Bratislava
   Darina Halašová Továrenská 1 Bratislava
   Viera Hudecová Dostojevského 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Darina Halašová Továrenská 1 Bratislava
   Iveta Gavulová Astrová 54 Bratislava
   Viera Hudecová Dostojevského 13 Bratislava