Vytvoriť faktúru

ILServices - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ILServices
IČO 31381693
DIČ 2020320577
Dátum vzniku 24 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ILServices
90041
Rovinka
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 000 €
Zisk 1 449 €
Aktíva 16 768 €
Vlastný kapitál 16 537 €
Kontaktné informácie
Email janosdeakova@yahoo.com
Phone(s) 0250234322
Dátum aktualizácie údajov: 15.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 8,525
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 8,525
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,621
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,395
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,226
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 18,146
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,436
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 575
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 913
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 7,860
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,449
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 710
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 710
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 230
Dátum aktualizácie údajov: 15.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,000
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,000
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,000
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,000
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 71
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 71
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -71
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,929
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,449
Dátum aktualizácie údajov: 15.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.11.2016