Vytvoriť faktúru

Kuponinvest ARCHIA SLOVAKIA - investičný fond - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Kuponinvest ARCHIA SLOVAKIA - investičný fond
Stav V likvidácii
IČO 31381791
DIČ 2020934993
Dátum vzniku 28 Októbra 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Kuponinvest ARCHIA SLOVAKIA - investičný fond
Mánesovo nám. 1
85201
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,643
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,643
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,643
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,643
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,643
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,643
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -90,916
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,596
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,596
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -126,706
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -126,706
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,559
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 93,559
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,177
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,177
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 92,252
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 95
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4230240.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31381791 DIČ: 2020934993
 • Sídlo: Kuponinvest ARCHIA SLOVAKIA - investičný fond, Mánesovo nám. 1, 85201, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Októbra 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.11.1999Nové obchodné meno:
   Kuponinvest ARCHIA SLOVAKIA a.s.- investičný fond v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   21.11.1999Zrušené obchodné meno:
   Kuponinvest ARCHIA SLOVAKIA a.s.- investičný fond
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Edita Gavorová - predseda Rumančekova 40 Bratislava
   JUDr. Richard Schin - člen Dostojevského rad 1 Bratislava
   JUDr. Ján Sitarčík - člen Mierová 8 Lučenec
   28.10.1994Nové obchodné meno:
   Kuponinvest ARCHIA SLOVAKIA a.s.- investičný fond
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 1 Bratislava 852 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kolektívne investovanie - zhromažďovanie peňažných prostriedkov a investičných bodov za účelom ich použitia na účasti na podnikaní
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Edita Gavorová - predseda Rumančekova 40 Bratislava
   JUDr. Richard Schin - člen Dostojevského rad 1 Bratislava
   JUDr. Ján Sitarčík - člen Mierová 8 Lučenec