Vytvoriť faktúru

IKS, Ing. Konrad Stefan - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IKS, Ing. Konrad Stefan
IČO 31381847
DIČ 2020918460
Dátum vzniku 28 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IKS, Ing. Konrad Stefan
Strojnícka 23
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 293 €
Zisk 675 €
Aktíva 127 819 €
Vlastný kapitál 16 897 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243420316
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 51,225
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 51,225
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 77,534
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 62,469
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,006
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 128,759
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,572
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 9,594
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 675
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 111,187
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 155
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 110,622
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 8,723
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 101,419
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 410
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 4,293
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,293
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 3,321
C. Služby (účtová skupina 51) 411
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 971
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,457
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 482
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 972
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,882
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 243
X. Výnosové úroky (662) 243
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 60
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 60
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 183
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,155
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 675
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4227228.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31381847 DIČ: 2020918460
 • Sídlo: IKS, Ing. Konrad Stefan, Strojnícka 23, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Stefan Konrad Steinbrechergasse 32-34 A - 1221 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 23 Bratislava 12.02.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Stefan Konrad 6 639 € (100%) Steinbrechergasse 32-34 A - 1221 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 23 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.09.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   23.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Blanka Hermanová Palisády 19 Bratislava
   12.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Stefan Konrad Steinbrechergasse 32-34 A - 1221 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stefan Konrad Steinbrechergasse 32-34 A - 1221 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 23 Bratislava
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stefan Konrad Steinbrechergasse 32-34 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stefan Konrad Steinbrechergasse 32-34 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 23 Bratislava
   08.11.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Blanka Hermanová Palisády 19 Bratislava
   07.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.10.1994Nové obchodné meno:
   IKS, Ing. Konrad Stefan, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Strojnícka 23 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru všetkého druhu nevyžadujúceho zvláštne povolenie formou maloobchodu a veľkoobchodu
   kúpa a predaj nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb - správa budov
   Noví spoločníci:
   Ing. Stefan Konrad Steinbrechergasse 32-34 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stefan Konrad Steinbrechergasse 32-34 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 23 Bratislava