Vytvoriť faktúru

MEDIKA-Z, akciová, MEDIKA-Z, /v skratke/ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDIKA-Z, akciová, MEDIKA-Z, /v skratke/
IČO 31381936
DIČ 2020868102
Dátum vzniku 31 Októbra 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo MEDIKA-Z, akciová, MEDIKA-Z, /v skratke/
Nám. SNP 10
81465
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -205 €
Aktíva 19 711 €
Vlastný kapitál -258 467 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,355
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 301
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,054
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 6,355
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -272,567
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 248,954
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 248,954
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,328
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 139,834
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -662,478
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -205
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 278,922
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,212
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 275,487
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 112,837
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 125,553
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 36,624
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 473
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 120
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 103
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 123
C. Služby (účtová skupina 51) 123
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -123
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -123
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -205
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -205
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4256984.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31381936 DIČ: 2020868102
 • Sídlo: MEDIKA-Z, akciová, MEDIKA-Z, /v skratke/, Nám. SNP 10, 81465, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ida Kozlová predseda Grösslingova 21 Bratislava 811 09 19.01.2009
  JUDr. Michal Tinák člen 115 Rovinka 900 41 11.11.2004
  Mgr. Rastislav Uhlár 29. augusta 18 Bratislava 811 08 17.10.2008
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.05.2011Nové obchodné meno:
   MEDIKA-Z, akciová spoločnosť, MEDIKA-Z, a.s. /v skratke/
   16.05.2011Zrušené obchodné meno:
   MEDIKA-Z, akciová spoločnosť, MEDIKA-Z, a.s. /v skratke/
   17.02.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ida Kozlová - predseda Grösslingova 21 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 19.01.2009
   16.02.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Peter Kočalka - predseda Jadranská 35 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 11.11.2004
   24.10.2008Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Rastislav Uhlár 29. augusta 18 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 17.10.2008
   23.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ida Pehalová Kozlová - člen Grősslingova 21 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 25.01.2002
   22.05.2008Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Peter Kočalka - predseda Jadranská 35 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 11.11.2004
   21.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Peter Kočalka - predseda Jakubíkova 12 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 11.11.2004
   21.12.2004Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Michal Tinák - člen 115 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 11.11.2004
   MUDr. Peter Kočalka - predseda Jakubíkova 12 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 11.11.2004
   Ing. Ida Pehalová Kozlová - člen Grősslingova 21 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 25.01.2002
   20.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Radoslav Bardún - člen 506 Veľké Leváre 908 73 Vznik funkcie: 25.01.2002
   Ing. Ida Kozlová - člen Grősslingova 21 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 25.01.2002
   MUDr. Peter Križan , CSc - predseda Studenohorská 89 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 25.01.2002
   30.10.2002Nové sidlo:
   Nám. SNP 10 Bratislava 814 65
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore Rádiodiagnostika, Klinická biochémia, Hematológia a Transfúziológia
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   29.10.2002Nové obchodné meno:
   MEDIKA-Z, akciová spoločnosť, MEDIKA-Z, a.s. /v skratke/
   Zrušené sidlo:
   Svätovojtešská 30 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   28.10.2002Zrušené obchodné meno:
   MEDIKA-Z, akciová spoločnosť MEDIKA-Z, a.s. /v skratke/
   03.06.2002Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Radoslav Bardún - člen 506 Veľké Leváre 908 73 Vznik funkcie: 25.01.2002
   Ing. Ida Kozlová - člen Grősslingova 21 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 25.01.2002
   MUDr. Peter Križan , CSc - predseda Studenohorská 89 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 25.01.2002
   02.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Hrabinský - predseda Vavilovova 2 Bratislava 851 01
   MUDr. Dagmar Nesnadná - člen Sládkovičova 7 Námestovo 029 01
   Ing. Daniel Vysoký - člen Pod dolami 754 Vranov nad Topľou 093 02
   27.09.2001Nové sidlo:
   Svätovojtešská 30 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprotredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu
   faktoring a forfaiting
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softwaru
   prenájom hnuteľných vecí - leasing
   poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   organizovanie kurzov, seminárov a školení
   poradenstvo v oblasti obchodu
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   fotografické služby a kopírovanie
   poradenská činnosť v oblasti zdravotníckych pomôcok
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Róbert Hrabinský - predseda Vavilovova 2 Bratislava 851 01
   MUDr. Dagmar Nesnadná - člen Sládkovičova 7 Námestovo 029 01
   Ing. Daniel Vysoký - člen Pod dolami 754 Vranov nad Topľou 093 02
   26.09.2001Zrušené sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Elena Dršková Černyševského 35 Bratislava
   Magdaléna Grmanová Kupeckého 2 Bratislava
   Mgr. Ladislav Huszár Pod Kalváriou 40 Topoľčany
   Ladislav Molnár Hlavná 73 Tomášov
   MUDr. Zdenko Salmáš Štrková 2 Nové Zámky
   Ing. Elemír Vida Ondavská 8 Bratislava
   31.10.1994Nové obchodné meno:
   MEDIKA-Z, akciová spoločnosť MEDIKA-Z, a.s. /v skratke/
   Nové sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj vykonávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Elena Dršková Černyševského 35 Bratislava
   Magdaléna Grmanová Kupeckého 2 Bratislava
   Mgr. Ladislav Huszár Pod Kalváriou 40 Topoľčany
   Ladislav Molnár Hlavná 73 Tomášov
   MUDr. Zdenko Salmáš Štrková 2 Nové Zámky
   Ing. Elemír Vida Ondavská 8 Bratislava