Vytvoriť faktúru

FIRMA ŠEFČÍK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FIRMA ŠEFČÍK
IČO 31382011
DIČ 2020303472
IČ DPH SK2020303472
Dátum vzniku 03 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FIRMA ŠEFČÍK
Bartoňova 4
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 673 €
Zisk -748 €
Kontaktné informácie
Email sefcik@sefcik.sk
Webová stránka http://www.sefcik.sk
Phone(s) +421254412604, +421254416059
Mobile phone(s) +421903718234
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 23,539
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,254
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,254
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,254
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,290
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 30
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 30
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 913
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 801
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 801
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 112
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,347
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,754
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,593
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 995
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 995
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,539
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,565
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 168
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 168
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 9,135
2. Ostatné fondy (427, 42X) 9,135
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -629
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -629
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -748
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,974
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,193
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,193
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,781
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 77
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 77
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,316
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,388
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 32,560
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 32,673
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 213
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 32,347
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 113
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,309
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 17,999
D. Služby (účtová skupina 51) 10,562
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 428
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,107
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,107
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,376
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 837
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 364
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,999
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 152
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 149
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -152
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 212
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -748
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31382011 DIČ: 2020303472 IČ DPH: SK2020303472
 • Sídlo: FIRMA ŠEFČÍK, Bartoňova 4, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Novembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Tomáš Šefčík Húščavova 1 Bratislava 03.11.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Tomáš Šefčík 6 639 € (100%) Húščavova 1 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.03.2012Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   01.04.2008Nové obchodné meno:
   FIRMA ŠEFČÍK, s. r. o.
   31.03.2008Zrušené obchodné meno:
   LOBO, s.r.o.
   21.10.2003Noví spoločníci:
   Tomáš Šefčík Húščavova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Šefčík Húščavova 1 Bratislava Vznik funkcie: 03.11.1994
   20.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Šefčík Húščavova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Šefčík Húščavova 1 Bratislava
   13.07.1998Noví spoločníci:
   Tomáš Šefčík Húščavova 1 Bratislava
   12.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Šefčík Húščavova 1 Bratislava
   03.11.1994Nové obchodné meno:
   LOBO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bartoňova 4 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovateľská činnosť
   montáž a údržba žaluzií
   Noví spoločníci:
   Tomáš Šefčík Húščavova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tomáš Šefčík Húščavova 1 Bratislava