Vytvoriť faktúru

R + V REAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno R + V REAL
IČO 31382029
DIČ 2020303516
IČ DPH SK2020303516
Dátum vzniku 03 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo R + V REAL
Štúrova 11
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 560 €
Zisk -1 896 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252965216, 0263813424
Fax(es) 0252965216
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 49,777
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 49,777
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 33,461
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,645
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,078
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 646
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,874
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 70,422
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,585
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 7,178
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,896
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 57,837
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 57,837
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 35,496
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,394
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,947
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 27,560
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 27,550
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 28,362
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,278
C. Služby (účtová skupina 51) 13,526
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,193
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,751
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,614
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -802
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,746
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 135
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 135
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -134
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -936
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,896
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016