Vytvoriť faktúru

SATURN ENTERTAINMENT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SATURN ENTERTAINMENT
IČO 31382258
DIČ 2020303692
IČ DPH SK2020303692
Dátum vzniku 04 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SATURN ENTERTAINMENT
Senická 17
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 573 122 €
Zisk -1 949 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254791936
Fax(es) 0254791939
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 285,129
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 262
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 262
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 262
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 284,867
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 12,861
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,861
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 260,260
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 260,260
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 260,260
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,746
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,567
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,179
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 285,129
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -103,382
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,892
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -110,628
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 72,122
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -182,750
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,949
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 388,511
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,911
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,911
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 386,600
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 350,735
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 350,735
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,965
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,594
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 997
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,264
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 45
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 573,122
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 573,119
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 568,912
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,639
D. Služby (účtová skupina 51) 517,254
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 39,219
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 21,728
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,491
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 350
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,450
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,210
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 52,226
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,289
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,289
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,279
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 931
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,949
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31382258 DIČ: 2020303692 IČ DPH: SK2020303692
 • Sídlo: SATURN ENTERTAINMENT, Senická 17, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Novembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dušan Hájek Hornádska 16 Bratislava 821 07 19.01.1999
  Martin Hájek Riazanská 42 Bratislava 831 02 16.10.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ľubica Jakubovičová 6 639 € (100%) Hlaváčikova 18 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.04.2010Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   výroba zvukovo-obrazových diel a záznamov so súhlasom autora
   04.11.2008Noví spoločníci:
   Ľubica Jakubovičová Hlaváčikova 18 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Hájek Riazanská 42 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 16.10.2008
   03.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Dušan Hájek Hornádska 16 Bratislava 821 07
   06.04.1999Nové sidlo:
   Senická 17 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Dušan Hájek Hornádska 16 Bratislava 821 07
   05.04.1999Zrušené sidlo:
   Jakubovo nám. 12 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Fifiková Ševčenkova 31 Bratislava 851 01
   Dušan Hájek Hornádska 16 Bratislava 821 07
   19.01.1999Noví spoločníci:
   Eva Fifiková Ševčenkova 31 Bratislava 851 01
   Dušan Hájek Hornádska 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Hájek Hornádska 16 Bratislava 821 07
   18.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Eva Fifiková Ševčenkova 31 Bratislava
   Dušan Hájek Hornádska 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Hájek Hornádska 16 Bratislava
   13.07.1995Nové sidlo:
   Jakubovo nám. 12 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   šírenie a verejné uvádzanie zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   prevádzkovanie kín
   rozmnožovanie nahraných nosičov
   reklamná, distribučná, propagačná a inzertná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Eva Fifiková Ševčenkova 31 Bratislava
   12.07.1995Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 11 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   šírenie a verejné uvádzanie audiovizuálnych a obrazových programov
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   04.11.1994Nové obchodné meno:
   SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 11 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   šírenie a verejné uvádzanie audiovizuálnych a obrazových programov
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Dušan Hájek Hornádska 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dušan Hájek Hornádska 16 Bratislava