Vytvoriť faktúru

CORUM GROUP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CORUM GROUP
IČO 31382339
DIČ 2020337528
IČ DPH SK2020337528
Dátum vzniku 28 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CORUM GROUP
Rožňavská 17
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 64 541 €
Zisk -17 925 €
Aktíva 300 960 €
Vlastný kapitál 189 667 €
Kontaktné informácie
Email bvv@corum.sk
Webová stránka http://www.corum.sk
Phone(s) +421244454277, +421244454410
Fax(es) 0244454410
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 237,019
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,451
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,451
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,451
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 224,568
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 18,256
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 18,256
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 182,386
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 37,927
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,927
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,459
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 140,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 23,926
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 23,326
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 600
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 237,019
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 171,742
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 337
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 337
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 149,464
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 158,623
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,159
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,925
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 65,277
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 65,257
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 56,646
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 56,646
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,220
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,412
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 664
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,909
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 406
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 20
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 64,541
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 64,541
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 64,541
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,083
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 13,628
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,782
D. Služby (účtová skupina 51) 19,442
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 22,075
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,255
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,767
4. Sociálne náklady (527, 528) 53
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,250
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,250
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,906
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -17,542
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,689
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 383
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 383
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -383
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,925
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,925
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31382339 DIČ: 2020337528 IČ DPH: SK2020337528
 • Sídlo: CORUM GROUP, Rožňavská 17, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Harminc Riazanská 20 Bratislava 831 03 11.03.2002
  Ing. Robert Janošťák Kozia 12 Bratislava 811 03 11.03.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Harminc 2 224 € (33.3%) Riazanská 20 Bratislava 831 03
  Ing. Robert Janošťák 2 224 € (33.3%) Kozia 12 Bratislava 811 03
  Vladimír Harminc 2 224 € (33.3%) Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.04.2014Nové predmety činnosti:
   Prípravné práce k realizácii stavby
   Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   Vydavateľská činnosť
   31.03.2014Zrušeny predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software
   kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   prieskum trhu a verejnej mienky
   inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve)
   17.12.2002Nové obchodné meno:
   CORUM GROUP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno technických služieb
   vykonávanie administratívnych prác a kopírovacích služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   prenájom hnuteľných vecí - leasingová činnosť
   organizovanie školení, seminárov a kurzov
   organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
   reklamná a propagačná činnosť
   audiovízia
   fotografické práce
   technicko-organizačné zabezpečenie výstav
   nákup a predaj výpočtovej techniky
   návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia
   automatizované spracovanie dát
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenstvo v predmetoch podnikania
   poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software
   kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   prieskum trhu a verejnej mienky
   inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve)
   Noví spoločníci:
   Vladimír Harminc Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Robert Janošťák Toplianska 28 Bratislava 821 07
   Ing. Vladimír Harminc Riazanská 20 Bratislava 831 03
   16.12.2002Zrušené obchodné meno:
   ISTROPROJEKT, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Závadská 1 Bratislava 831 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierska činnosť
   maloobchod-nákup a predaj tovarov v rámci voľnej živnosti
   veľkoobchod-nákup a predaj tovarov v rámci voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno technických služieb
   vykonávanie administratívnych prác a kopírovacích služieb
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Harminc Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Robert Janošťák Toplianska 28 Bratislava 821 07
   11.06.2002Nové sidlo:
   Závadská 1 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Vladimír Harminc Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Robert Janošťák Toplianska 28 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Harminc Riazanská 20 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 11.03.2002
   Ing. Robert Janošťák Kozia 12 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 11.03.2002
   10.06.2002Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava 841 05
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava 841 05
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava 841 05
   08.01.2002Nové predmety činnosti:
   vykonávanie administratívnych prác a kopírovacích služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava 841 05
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava 841 05
   07.01.2002Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava 841 05
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava 841 05
   19.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava 841 05
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava 841 05
   18.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava 841 05
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava 841 05
   14.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava 841 05
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava 841 05
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava 841 05
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava
   Ing.arch. Eva Lisá Romanova 35 Bratislava
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava
   28.10.1994Nové obchodné meno:
   ISTROPROJEKT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierska činnosť
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   maloobchod-nákup a predaj tovarov v rámci voľnej živnosti
   veľkoobchod-nákup a predaj tovarov v rámci voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno technických služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Gajdošík Pod Rovnicami 7 Bratislava
   Ing. Božena Harmincová Závadská 1 Bratislava
   Ing.arch. Eva Lisá Romanova 35 Bratislava
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Štofko Adámiho 26 Bratislava