Vytvoriť faktúru

Watrex Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Watrex Bratislava
IČO 31382410
DIČ 2020340894
IČ DPH SK2020340894
Dátum vzniku 08 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Watrex Bratislava
Púchovská 8
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 538 €
Zisk 6 852 €
Kontaktné informácie
Email watrex@watrex.sk
Webová stránka http://www.watrex.sk
Phone(s) +421249207181, +421249207182, +421249207183
Fax(es) 0249207183
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 45,148
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,949
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,568
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,497
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 45,148
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 33,539
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 700
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 18,987
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,852
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 11,609
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 11,377
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,259
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,118
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 232
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 40,538
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 40,514
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 15
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 32,191
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 27,209
C. Služby (účtová skupina 51) 4,703
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 18
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 256
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,347
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,617
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 570
X. Výnosové úroky (662) 570
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 65
N. Kurzové straty (563) 2
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 63
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 505
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,852
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,000
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,852
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
 • IČO:31382410 DIČ: 2020340894 IČ DPH: SK2020340894
 • Sídlo: Watrex Bratislava, Púchovská 8, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Novembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Michal Náhunek, CSc. Fejfarova 912/1 Praha 9 198 00 Česká republika 08.08.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Marek Minárik PhD. 7 000 € (100%) Ořech 252 25 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.11.2016Noví spoločníci:
   RNDr. Marek Minárik PhD. Kopaninská 344 Ořech 252 25 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Marek Minárik PhD. Kopaninská 344 Ořech 252 25 Česká republika Vznik funkcie: 18.11.2016
   23.09.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Náhunek , CSc. Fejfarova 912/1 Praha 9 198 00 Česká republika Vznik funkcie: 08.08.2011
   21.11.2001Nové sidlo:
   Púchovská 8 Bratislava 831 06
   08.11.1994Nové obchodné meno:
   Watrex Bratislava, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ