Vytvoriť faktúru

OWEX TRADING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OWEX TRADING
IČO 31382487
DIČ 2020346559
IČ DPH SK2020346559
Dátum vzniku 07 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OWEX TRADING
Pernecká 9
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 618 825 €
Zisk 5 269 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421265411207
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 265,020
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,930
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,930
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,930
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 218,982
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 201,250
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 67,153
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 67,153
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 134,097
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,732
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 17,715
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 36,108
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 33,084
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 3,024
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 265,020
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 126,948
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,553
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,553
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 112,487
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 129,201
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -16,714
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,269
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 107,915
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 185
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 185
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 107,189
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 17,356
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,356
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 60,783
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 299
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,751
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 541
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 541
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 30,157
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 3
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 30,154
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 618,825
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 618,825
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 617,890
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 935
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 609,765
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 535,170
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,265
D. Služby (účtová skupina 51) 58,254
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,774
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,127
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,591
4. Sociálne náklady (527, 528) 56
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 278
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 903
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 903
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 121
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,060
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,136
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 912
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 496
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 496
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 416
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -911
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,149
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,269
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31382487 DIČ: 2020346559 IČ DPH: SK2020346559
 • Sídlo: OWEX TRADING, Pernecká 9, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Novembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Mikušík Pernecká 9 Bratislava 841 04 10.06.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Mikušík 6 639 € (100%) Pernecká 9 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.11.2004Nové sidlo:
   Pernecká 9 Bratislava 841 04
   04.11.2004Zrušené sidlo:
   Hlaváčikova 24 Bratislava 841 05
   10.12.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Mikušík Pernecká 9 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   09.12.2003Zrušeny spoločníci:
   NITRAWEX spol. s r.o. IČO: 35 705 914 Novozámocká 179 Nitra
   Ing. Jozef Mikušík Hlaváčikova 24 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Hajdúšek 1 Biskupová 956 07
   05.05.1999Nové sidlo:
   Hlaváčikova 24 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov z plastov
   Noví spoločníci:
   NITRAWEX spol. s r.o. IČO: 35 705 914 Novozámocká 179 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Hajdúšek 1 Biskupová 956 07
   04.05.1999Zrušené sidlo:
   Agátova 1 Bratislava 844 27
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   10.06.1997Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Mikušík Hlaváčikova 24 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Mikušík Pernecká 9 Bratislava 841 04
   09.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Mikušík Gurovova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Molčan Jakubovo nám. 1 Bratislava
   Ing. Slavomír Repčík Družstevná 20 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Mikušík Gurovova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Molčan Jakubovo nám. 1 Bratislava
   Ing. Slavomír Repčík Družstevná 20 Modra
   07.11.1994Nové obchodné meno:
   OWEX TRADING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Agátova 1 Bratislava 844 27
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie leasingových služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Mikušík Gurovova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Molčan Jakubovo nám. 1 Bratislava
   Ing. Slavomír Repčík Družstevná 20 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Mikušík Gurovova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Molčan Jakubovo nám. 1 Bratislava
   Ing. Slavomír Repčík Družstevná 20 Modra