Vytvoriť faktúru

Železničné staviteľstvo Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Železničné staviteľstvo Bratislava
IČO 31382533
DIČ 2020334162
IČ DPH SK2020334162
Dátum vzniku 24 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Železničné staviteľstvo Bratislava
Za stanicou 5
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 106 014 €
Zisk -8 906 €
Aktíva 121 632 €
Vlastný kapitál 74 085 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244373269
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 64,569
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 64,569
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,817
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,256
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 26,886
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 72
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,870
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 110,825
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 65,180
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 13,481
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 13,481
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 60,605
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,906
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 45,645
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 24,791
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 100
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 20,684
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18,481
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,488
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,156
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -2,441
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 70
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 106,014
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 105,647
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 367
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 113,857
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 25,435
C. Služby (účtová skupina 51) 37,744
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 29,705
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,595
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,992
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 93
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,293
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,843
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 42,468
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 7
XI. Kurzové zisky (663) 7
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 110
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 110
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -103
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,946
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,906
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016