Vytvoriť faktúru

DUNAJ investorská a realizačná - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DUNAJ investorská a realizačná
IČO 31382550
DIČ 2020320610
IČ DPH SK2020320610
Dátum vzniku 04 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUNAJ investorská a realizačná
Baštová 7
80101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 71 153 €
Zisk -18 426 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 413,105
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 352,301
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 352,301
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 352,301
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 60,804
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 17,756
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 17,756
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 29,571
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 29,571
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,571
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,477
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 22
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,455
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 413,105
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -326,234
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 678
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 678
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -315,125
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 67,823
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -382,948
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,426
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 739,339
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 739,339
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,602
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,602
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 730,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 25
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,398
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 306
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 70,798
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 71,153
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 70,798
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 355
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 87,019
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,579
D. Služby (účtová skupina 51) 13,630
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 477
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 398
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 79
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,888
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 58,522
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 58,522
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,923
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -15,866
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 46,589
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,602
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,602
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,600
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,466
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,426
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31382550 DIČ: 2020320610 IČ DPH: SK2020320610
 • Sídlo: DUNAJ investorská a realizačná, Baštová 7, 80101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Novembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Helmut Hartl Reisnerstrasse 17/12 Viedeň 1030 Rakúska republika 12.06.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Stephanie Hartl 2 191 € (33%) Viedeň 1040 Rakúska republika
  Dr. Elisabeth Hartl 2 224 € (33.5%) Viedeň 1030 Rakúsko
  Caroline Streit 2 224 € (33.5%) Viedeň 1040 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.01.2010Noví spoločníci:
   Dr. Elisabeth Hartl Reisnerstrasse 16 Viedeň 1030 Rakúsko
   Caroline Streit Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   27.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Caroline Hartl Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   08.05.2007Noví spoločníci:
   Stephanie Hartl Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   07.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Elisabeth Hartl Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   17.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Helmut Hartl Reisnerstrasse 17/12 Viedeň 1030 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.06.1997
   16.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Helmut Hartl Reisnerstrasse 17/12 Viedeň 1030 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Baštová 344/7 Bratislava
   06.10.1999Noví spoločníci:
   Elisabeth Hartl Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   Caroline Hartl Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   05.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Stein Burokommunikation GmbH Scheibelreitergasse 9 Viedeň 1190 Rakúska republika
   Caroline Hartl Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   Elisabeth Hartl Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   16.03.1998Noví spoločníci:
   Stein Burokommunikation GmbH Scheibelreitergasse 9 Viedeň 1190 Rakúska republika
   03.10.1997Nové sidlo:
   Baštová 7 Bratislava 801 01
   02.10.1997Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 68 Bratislava 821 05
   12.06.1997Noví spoločníci:
   Caroline Hartl Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   Elisabeth Hartl Schelleingasse 14-16 Viedeň 1040 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Helmut Hartl Reisnerstrasse 17/12 Viedeň 1030 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Baštová 344/7 Bratislava
   11.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ingenieure Mayreder, Kraus & Co Baugesellschaft m.b.H. Rossauerlände 23 Viedeň 1090 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Herbert Clementschitsch Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Na Revíne 13 Bratislava
   04.11.1994Nové obchodné meno:
   "DUNAJ investorská a realizačná spol., s.r.o."
   Nové sidlo:
   Mlynské nivy 68 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť realitnej kancelárie - nákup, predaj, sprostredkovanie nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   prenájom nehnuteľností s doplnkovými službami - správa budov
   Noví spoločníci:
   Ingenieure Mayreder, Kraus & Co Baugesellschaft m.b.H. Rossauerlände 23 Viedeň 1090 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl. Ing. Herbert Clementschitsch Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Na Revíne 13 Bratislava