Vytvoriť faktúru

ISTROMETAL DM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ISTROMETAL DM
IČO 31382649
DIČ 2020337440
IČ DPH SK2020337440
Dátum vzniku 10 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ISTROMETAL DM
Hlohová 8
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 702 706 €
Zisk 69 279 €
Kontaktné informácie
Email istrometal@istrometal.sk
Phone(s) 0244457490
Mobile phone(s) 0903246604, 0903475042, 0903721180
Fax(es) 0244457452
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,344,505
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,832,176
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,832,176
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 262,232
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,312,072
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 257,872
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 507,217
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34,908
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 34,908
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 295,554
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 174,204
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 174,204
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 34,133
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 81,448
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,769
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 176,755
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,257
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 165,498
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,112
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,351
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,761
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,344,505
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 741,110
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,028
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,028
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,177
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 1,177
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 658,626
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 658,626
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 69,279
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,600,623
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 237,658
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 211,183
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 26,475
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 616,769
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 727,201
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 591,124
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 591,124
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 54,519
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 50,906
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14,240
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,192
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 220
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 18,995
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,995
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,772
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,772
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,621,938
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,702,706
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,621,938
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80,768
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,579,741
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,051,447
D. Služby (účtová skupina 51) 711,384
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 648,154
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 509,923
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 126,404
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,827
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,285
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 138,549
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 138,549
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,731
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,191
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 122,965
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 859,107
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 173
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 173
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 173
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 30,919
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 27,636
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 27,636
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,283
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -30,746
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 92,219
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 22,940
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 22,940
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 69,279
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
 • IČO:31382649 DIČ: 2020337440 IČ DPH: SK2020337440
 • Sídlo: ISTROMETAL DM, Hlohová 8, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Novembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Kamil Dorňák Pod Válkom 10284/18 Bratislava 831 07 10.11.1994
  Ing. Jaroslav Matuský Bakošova 4714/3 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03 10.11.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Kamil Dorňák 3 500 € (50%) Pod Válkom 10284/18 Bratislava 831 07
  Ing. Jaroslav Matuský 3 500 € (50%) Jurigovo nám. 1 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.09.2015Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Matuský Bakošova 4714/3 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Matuský Bakošova 4714/3 Bratislava - mestská časť Lamač 841 03 Vznik funkcie: 10.11.1994
   24.02.2011Nové sidlo:
   Hlohová 8 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Dorňák Pod Válkom 10284/18 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 10.11.1994
   01.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Dorňák Pod Válkom 10284/18 Bratislava 831 07
   10.11.1994Nové obchodné meno:
   ISTROMETAL DM, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   výroba nástrojov
   brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jednotlivých nástrojov
   kovoobrábačstvo
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   sprostredkovateľská činnosť a obchodná činnosť
   konštrukčná a poradenská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia