Vytvoriť faktúru

BÖHM INTERNATIONAL SLOWAKEI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BÖHM INTERNATIONAL SLOWAKEI
IČO 31382673
DIČ 2020843385
IČ DPH SK2020843385
Dátum vzniku 11 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BÖHM INTERNATIONAL SLOWAKEI
Vajnorská 19
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 96 370 €
Zisk -12 619 €
Kontaktné informácie
Email boehmint@slovanet.sk
Phone(s) 0244371353, 0233227106
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,033
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,666
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,122
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,122
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,843
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,575
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,575
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 1,036
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 232
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 100
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 100
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,601
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 688
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,913
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 367
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 367
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,033
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -37,352
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 2,333
2. Ostatné fondy (427, 42X) 2,333
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -34,369
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -34,369
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,619
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,385
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 45,385
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,755
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,755
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 41,572
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 631
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,186
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1,759
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 96,371
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 96,370
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 96,370
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 107,628
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 63,370
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,075
D. Služby (účtová skupina 51) 29,153
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,773
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,670
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,051
4. Sociálne náklady (527, 528) 52
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,258
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 772
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 401
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 401
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -401
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,659
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,619
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31382673 DIČ: 2020843385 IČ DPH: SK2020843385
 • Sídlo: BÖHM INTERNATIONAL SLOWAKEI, Vajnorská 19, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Novembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Viera Macháčková Krivá 4 Bratislava 07.02.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Viera Macháčková 6 639 € (100%) Krivá 4 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.09.2011Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   05.04.2007Nové predmety činnosti:
   šitie a úpravy bytových textílií
   montáž a demontáž interiérových garniží
   montáž sadrokartónu
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   24.11.2004Noví spoločníci:
   Ing. Viera Macháčková Krivá 4 Bratislava 811 04
   23.11.2004Zrušeny spoločníci:
   BVB - vermögesverwaltungs - und beteiligungs gesellschaft m.b.H. Wildpretmarkt 9 Viedeň 1010 Rakúsko
   22.04.1999Noví spoločníci:
   BVB - vermögesverwaltungs - und beteiligungs gesellschaft m.b.H. Wildpretmarkt 9 Viedeň 1010 Rakúsko
   21.04.1999Zrušeny spoločníci:
   BVB - VERMÖGESVERWALTUNGS - UND BETEILIGUNGSGeselschaft m.b.H., zast.H. Mayerom Viedeň Rakúska republika
   07.02.1996Nové obchodné meno:
   BÖHM INTERNATIONAL SLOWAKEI, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 19 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Macháčková Krivá 4 Bratislava
   06.02.1996Zrušené obchodné meno:
   BOHM INTERNATIONAL SLOVAKEI, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Plančák Vajnorská 2 Bratislava
   11.11.1994Nové obchodné meno:
   BOHM INTERNATIONAL SLOVAKEI, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod a maloobchod s tovarmi všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   skladovanie vyššieuvedených tovarov
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   leasing hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   BVB - VERMÖGESVERWALTUNGS - UND BETEILIGUNGSGeselschaft m.b.H., zast.H. Mayerom Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marián Plančák Vajnorská 2 Bratislava