Vytvoriť faktúru

Haiservis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Haiservis
IČO 31382720
DIČ 2020320764
IČ DPH SK2020320764
Dátum vzniku 31 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Haiservis
Azalková 1
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 134 779 €
Zisk -7 199 €
Aktíva 86 062 €
Vlastný kapitál -16 941 €
Kontaktné informácie
Email haiservis@haiservis.sk
Mobile phone(s) +421903726363, +421903797992
Fax(es) 0244373964, 0244637864
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 38,413
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 38,413
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,231
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,139
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 12,562
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,710
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,731
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 69,552
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -228
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,199
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 69,780
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 14,044
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 7,604
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 444
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,713
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,447
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 48,120
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 134,779
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 128,790
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,989
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 138,517
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 38,859
C. Služby (účtová skupina 51) 16,268
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 63,621
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,454
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,712
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,603
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,738
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 73,663
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 217
X. Výnosové úroky (662) 1
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 216
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,718
M. Nákladové úroky (562) 2,619
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 99
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,501
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,239
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,199
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31382720 DIČ: 2020320764 IČ DPH: SK2020320764
 • Sídlo: Haiservis, Azalková 1, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ľudomír Petrenka Studená 17 Bratislava-ružinov 821 04 16.07.1999
  Ing. Zuzana Petrenková Studená 17 Bratislava 31.10.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ľudomír Petrenka 3 319 € (50%) Studená 17 Bratislava-ružinov 821 04
  Ing. Zuzana Petrenková 3 319 € (50%) Studená 17 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.01.2014Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   prípravné práce k realizácii stavby
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   Noví spoločníci:
   Ľudomír Petrenka Studená 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudomír Petrenka Studená 17 Bratislava-ružinov 821 04 Vznik funkcie: 16.07.1999
   07.01.2014Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Petrenka Studená 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Petrenka Studená 17 Bratislava
   16.07.1999Nové predmety činnosti:
   žeriavnícke služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Petrenková Studená 17 Bratislava
   Ľubomír Petrenka Studená 17 Bratislava
   15.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Petrenka Studená 17 Bratislava
   Ing. Zuzana Petrenková Studená 17 Bratislava
   31.10.1994Nové obchodné meno:
   Haiservis spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Azalková 1 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v stavebníctve
   nákup a predaj motorových vozidiel a náhradných dielov
   Noví spoločníci:
   Ľubomír Petrenka Studená 17 Bratislava
   Ing. Zuzana Petrenková Studená 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Petrenková Studená 17 Bratislava
   Ľubomír Petrenka Studená 17 Bratislava