Vytvoriť faktúru

FINAM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FINAM
IČO 31382754
DIČ 2020303648
IČ DPH SK2020303648
Dátum vzniku 31 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINAM
Mariánska 14
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 249 €
Zisk -3 352 €
Aktíva 12 240 €
Vlastný kapitál -13 966 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,875
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,875
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,875
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,275
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,550
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 258
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 317
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 15,150
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -17,318
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 631
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -21,236
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,352
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 32,468
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 9,295
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 23,173
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,158
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 67
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 311
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,637
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 12,249
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,412
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 8,832
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,003
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 15,034
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 2,352
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,927
C. Služby (účtová skupina 51) 1,798
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 815
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 620
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,266
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 256
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,785
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,167
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 567
M. Nákladové úroky (562) 55
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 512
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -567
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,352
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,352
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31382754 DIČ: 2020303648 IČ DPH: SK2020303648
 • Sídlo: FINAM, Mariánska 14, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08 31.10.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Magula 6 639 € (100%) Mariánska 14 Bratislava 811 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Katarína Magulová Mariánska 14 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Magulová Mariánska 14 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 17.10.2002
   09.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08
   Ing. Katarína Magulová Mariánska 14 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 31.10.1994
   Ing. Katarína Magulová Mariánska 14 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 17.10.2002
   08.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08
   14.08.2000Nové obchodné meno:
   FINAM, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   sekretárske služby a preklady
   leasingová činnosť
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   upratovacie práce
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   13.08.2000Zrušené obchodné meno:
   ELI-TEX International, spol. s r.o.
   22.05.2000Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   21.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   21.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08
   20.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08
   18.04.1996Nové obchodné meno:
   ELI-TEX International, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mariánska 14 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Magula Mariánska 14 Bratislava 811 08
   17.04.1996Zrušené obchodné meno:
   M.G.L.Wx., spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Markušova 14 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   Ing. Vladimír Magula Markušova 14 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Magula Markušova 14 Bratislava 811 08
   31.10.1994Nové obchodné meno:
   M.G.L.Wx., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Markušova 14 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie tovaru a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   Ing. Vladimír Magula Markušova 14 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Čeri Cintorínska 40 Šurany 942 01
   Ing. Vladimír Magula Markušova 14 Bratislava 811 08