Vytvoriť faktúru

TIMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TIMA
IČO 31382771
DIČ 2020807426
IČ DPH SK2020807426
Dátum vzniku 11 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TIMA
Saratovská 5
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 123 693 €
Zisk 292 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.cukrarentima.sk
Phone(s) +421264532001
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 32,362
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,779
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,779
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,023
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 7,756
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,199
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 15,157
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,335
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 13,500
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 322
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,042
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,420
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,622
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 384
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 384
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 32,362
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -62,939
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -70,535
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -70,535
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 292
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 95,301
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,432
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,432
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 92,869
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -719
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -719
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 87,466
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,748
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,588
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,786
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 130,479
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 123,693
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 11,991
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 118,488
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -7,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 714
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 120,876
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,658
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 50,107
D. Služby (účtová skupina 51) 10,433
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 56,094
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 40,795
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,008
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,291
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 407
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 407
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,817
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 58,781
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,565
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,565
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,565
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,252
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 292
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31382771 DIČ: 2020807426 IČ DPH: SK2020807426
 • Sídlo: TIMA, Saratovská 5, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Novembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Zečirja Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02 31.01.1995
  Ljirim Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02 15.08.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Zečirja Mamuti 3 320 € (50%) Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02
  Ljirim Mamuti 3 320 € (50%) Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Zečirja Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 31.01.1995
   Ljirim Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 15.08.1995
   09.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ljirim Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02
   Zečirja Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02
   23.10.2001Nový štatutárny orgán:
   Ljirim Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02
   Zečirja Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02
   22.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ljirim Mamuti Studenohorská 69 Bratislava
   Zečirja Mamuti Studenohorská 69 Bratislava
   19.08.1999Noví spoločníci:
   Zečirja Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02
   Ljirim Mamuti Žatevná 3276/12 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ljirim Mamuti Studenohorská 69 Bratislava
   Zečirja Mamuti Studenohorská 69 Bratislava
   18.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Zečirja Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   Ljirim Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zečirja Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   Ljirim Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   22.07.1998Noví spoločníci:
   Zečirja Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   Ljirim Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   21.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Zečirja Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   Ljirim Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   09.10.1997Nové sidlo:
   Saratovská 5 - 7 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Zečirja Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   Ljirim Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zečirja Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   Ljirim Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Studenohorská 69 Bratislava
   08.10.1997Zrušené sidlo:
   nám.1 mája 4 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ljirim Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Nám. l.mája 4 Bratislava
   Mamuti Zečirja Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mamuti Ljirim Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Nám. 1. mája 4 Bratislava
   Mamuti Zečirja Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : 1.mája 4 Bratislava
   09.05.1996Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cukrárne - výroba a predaj zmrzliny a cukrárensko-pekárenskych výrobkov
   25.10.1995Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mamuti Ljirim Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Nám. 1. mája 4 Bratislava
   24.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   09.06.1995Noví spoločníci:
   Ljirim Mamuti Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Nám. l.mája 4 Bratislava
   Mamuti Zečirja Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko
   08.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Mamuti Zečirja Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko
   07.02.1995Nový štatutárny orgán:
   Mamuti Zečirja Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : 1.mája 4 Bratislava
   06.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Zenuni Zenun Jána Smreka 3 Bratislava
   11.11.1994Nové obchodné meno:
   TIMA s.r.o.
   Nové sidlo:
   nám.1 mája 4 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   Noví spoločníci:
   Mamuti Zečirja Bihač, Nijaza Sali Chodziča 1 Bah Chorvátsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zenuni Zenun Jána Smreka 3 Bratislava