Vytvoriť faktúru

GAZDA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GAZDA
IČO 31382789
DIČ 2020353984
IČ DPH SK2020353984
Dátum vzniku 31 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GAZDA
Hodonínska 7/A
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 552 387 €
Zisk 7 695 €
Aktíva 168 456 €
Vlastný kapitál -12 476 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421263830203, +421263813855, +421265936541
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 37,801
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 37,801
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 30,378
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 161,728
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,171
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,869
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 67,455
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 199,529
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -4,781
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 362
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -19,477
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,695
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 204,310
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 202,494
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 34,433
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,961
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 164,100
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,816
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 552,387
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 487,666
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 64,629
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 92
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 539,647
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 455,803
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 47,989
C. Služby (účtová skupina 51) 26,068
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 373
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,952
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,462
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,740
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,435
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,167
N. Kurzové straty (563) 4
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,163
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,165
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,575
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,880
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,695
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31382789 DIČ: 2020353984 IČ DPH: SK2020353984
 • Sídlo: GAZDA, Hodonínska 7/A, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marcel Andits Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01 29.06.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Marcel Andits 6 639 € (100%) Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.02.2010Nové sidlo:
   Hodonínska 7/A Bratislava 841 03
   Nové predmety činnosti:
   opravy pracovných strojov
   12.02.2010Zrušené sidlo:
   Strečnianska 4 Bratislava 851 05
   29.06.1999Noví spoločníci:
   Marcel Andits Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Marcel Andits Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01
   28.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Antits Ľuda Zúbka 27 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriel Antits Ľuda Zúbka 27 Bratislava
   21.02.1997Nové sidlo:
   Strečnianska 4 Bratislava 851 05
   Noví spoločníci:
   Gabriel Antits Ľuda Zúbka 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gabriel Antits Ľuda Zúbka 27 Bratislava
   20.02.1997Zrušené sidlo:
   Ambroseho 13 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   psychologické poradenstvo okrem klinickej psychológie
   poskytovanie sociálnych služieb
   reklamná činnosť /reklama/
   výroba a oprava poľnohospodárskych strojov
   edičná /vydavateľská/činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Antits Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01
   PhDr. Katarína Gromová Ambroseho 13 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Gabriel Antits Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01
   PhDr. Katarína Gromová Ambroseho 13 Bratislava 851 01
   31.10.1994Nové obchodné meno:
   GAZDA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ambroseho 13 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   požičiavanie malej poľnohospodárskej a stavebnej mechanizácie
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   psychologické poradenstvo okrem klinickej psychológie
   poskytovanie sociálnych služieb
   reklamná činnosť /reklama/
   výroba a oprava poľnohospodárskych strojov
   edičná /vydavateľská/činnosť
   Noví spoločníci:
   Gabriel Antits Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01
   PhDr. Katarína Gromová Ambroseho 13 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Gabriel Antits Ľuda Zúbka 27 Bratislava 841 01
   PhDr. Katarína Gromová Ambroseho 13 Bratislava 851 01