Vytvoriť faktúru

M.B.M. comp. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno M.B.M. comp.
IČO 31382835
DIČ 2020346647
IČ DPH SK2020346647
Dátum vzniku 09 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M.B.M. comp.
Líščie údolie 23
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 645 €
Zisk -4 563 €
Kontaktné informácie
Email mbm@mbmcomp.sk
Phone(s) 0265412170, 0903713467, 0905713467
Fax(es) 0265412170
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,391
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,391
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,391
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,140
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,545
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,108
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 24,531
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,385
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 31,036
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 84,312
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -53,276
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -44,858
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,563
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 42,916
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 42,915
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 328
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 42,587
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 12,645
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,210
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 6,435
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 16,408
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 2,539
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,246
C. Služby (účtová skupina 51) 1,684
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 485
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 454
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,763
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,824
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 800
M. Nákladové úroky (562) 800
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -800
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,563
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,563
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015