Vytvoriť faktúru

AQUA - mont - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AQUA - mont
IČO 31382878
DIČ 2020354017
IČ DPH SK2020354017
Dátum vzniku 31 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AQUA - mont
Horná Ružová 8
96900
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 208 388 €
Zisk -67 159 €
Aktíva 72 866 €
Vlastný kapitál -114 556 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903450949
Mobile phone(s) 0903450949, 0908760020
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 103,058
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 43,466
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 43,466
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 81
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 43,385
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 58,948
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 36,299
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 34,929
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,929
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,370
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,649
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,369
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 17,280
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 644
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 644
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 103,058
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -181,715
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 9,155
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -131,014
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -131,014
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -67,159
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 284,773
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 407
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 407
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 284,366
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 144,547
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 144,547
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 138,125
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 159
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 177
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,358
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 208,388
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 208,388
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 207,947
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 441
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 274,449
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 94,708
D. Služby (účtová skupina 51) 171,306
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,870
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,329
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,541
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 512
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,053
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -66,061
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -58,067
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 139
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 139
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -138
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -66,199
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -67,159
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31382878 DIČ: 2020354017 IČ DPH: SK2020354017
 • Sídlo: AQUA - mont, Horná Ružová 8, 96900, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Októbra 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.05.2004Nové sidlo:
   Horná Ružová 8 Banská Štiavnica 969 00
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 31.10.1994
   07.05.2004Zrušené sidlo:
   Belinského 19 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01
   Martina Redenkovičová Hany Meličkovej 1 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01
   Martina Redenkovičová Hany Meličkovej 1 Bratislava 841 05
   10.07.2000Noví spoločníci:
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01
   Martina Redenkovičová Hany Meličkovej 1 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01
   Martina Redenkovičová Hany Meličkovej 1 Bratislava 841 05
   09.07.2000Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01
   30.06.1998Nové obchodné meno:
   AQUA - mont, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vodoinštalatérstvo-dodávka a montáž zariadení na úpravu pitných a úžitkových vôd
   poradenská činnosť v oblasti dodávky a montáže zariadení na úpravu pitných a úžitkových vôd
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava 851 01
   29.06.1998Zrušené obchodné meno:
   HRACHO, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava
   31.10.1994Nové obchodné meno:
   HRACHO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Belinského 19 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prevádzkovanie čerpacej stanice pohonných hmôt
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Pavel Hraško Belinského 19 Bratislava