Vytvoriť faktúru

VV Trading - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VV Trading
IČO 31382967
DIČ 2020303791
IČ DPH SK2020303791
Dátum vzniku 15 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VV Trading
Mánesovo námestie 1231/4
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 66 224 €
Zisk 15 580 €
Aktíva 24 485 €
Vlastný kapitál 24 485 €
Kontaktné informácie
Email bimm@stonline.sk
Phone(s) 0252927455
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 8,773
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 8,773
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,773
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 73,664
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 13,666
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,140
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52,845
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 82,437
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 40,066
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 8,299
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 8,299
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,782
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 11,405
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 15,580
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 42,371
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 42,371
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,407
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 14,964
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 66,224
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 65,962
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 262
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 46,227
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 40,349
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,794
C. Služby (účtová skupina 51) 2,430
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 329
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,253
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 72
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 19,997
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,389
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 26
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 26
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -23
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 19,974
P. Daň z príjmov (591, 595) 4,394
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 15,580
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31382967 DIČ: 2020303791 IČ DPH: SK2020303791
 • Sídlo: VV Trading, Mánesovo námestie 1231/4, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Novembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  lng. Vladimír Voda Mánesovo námestie 1231/4 Bratislava 851 01 09.06.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  lng. Vladimír Voda 8 299 € (100%) Mánesovo námestie 1231/4 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.09.2014Nové predmety činnosti:
   konfekčné spracovanie, úprava a spojovanie dopravných pásov, plochých hnacích a kruhových remeňov rozsahu voľnej živnosti
   11.06.2014Nové obchodné meno:
   VV Trading s. r. o.
   Nové sidlo:
   Mánesovo námestie 1231/4 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   lng. Vladimír Voda Mánesovo námestie 1231/4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   lng. Vladimír Voda Mánesovo námestie 1231/4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 09.06.2014
   10.06.2014Zrušené obchodné meno:
   G&Co s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Vyšehradská 8 Bratislava 851 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a úprava čriev a mäsových výrobkov
   vedenie účtovníctva
   poradenstvo v oblasti technológie potravinárskych výrobkov
   úprava obalov - potlač, sekanie, viazanie, riasenie
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Gadomský Vyšehradská 8 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Gadomský Vyšehradská 8 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 13.04.2011
   17.05.2011Nové obchodné meno:
   G&Co s. r. o.
   Nové sidlo:
   Vyšehradská 8 Bratislava 851 06
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ivan Gadomský Vyšehradská 8 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Gadomský Vyšehradská 8 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 13.04.2011
   16.05.2011Zrušené obchodné meno:
   UNICASING and CO, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Palisády 44 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   MVDr. Milan Gašpar Palisády 44 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MVDr. Milan Gašpar Palisády 44 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 30.03.2007
   26.04.2007Nové sidlo:
   Palisády 44 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   MVDr. Milan Gašpar Palisády 44 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   MVDr. Milan Gašpar Palisády 44 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 30.03.2007
   25.04.2007Zrušené sidlo:
   Páričkova 24 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Gašpar Komárnická 32/117 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Gašpar Komárnická 32/117 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 28.08.2006
   01.02.2007Nové sidlo:
   Páričkova 24 Bratislava 821 08
   31.01.2007Zrušené sidlo:
   Palisády 44 Bratislava 811 06
   20.10.2006Noví spoločníci:
   Ing. Michal Gašpar Komárnická 32/117 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Gašpar Komárnická 32/117 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 28.08.2006
   19.10.2006Zrušeny spoločníci:
   MVDr. Milan Gašpar Palisády 44 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MVDr. Milan Gašpar Palisády 44 Bratislava
   11.08.2004Nové sidlo:
   Palisády 44 Bratislava 811 06
   10.08.2004Zrušené sidlo:
   Dunajská 36 Bratislava 811 08
   27.11.2003Nové sidlo:
   Dunajská 36 Bratislava 811 08
   26.11.2003Zrušené sidlo:
   Palisády 44 Bratislava 811 06
   15.03.2002Nové predmety činnosti:
   úprava obalov - potlač, sekanie, viazanie, riasenie
   Noví spoločníci:
   MVDr. Milan Gašpar Palisády 44 Bratislava
   14.03.2002Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a úprava čriev a mäsových výrobkov
   zásielkový predaj
   Zrušeny spoločníci:
   MVDr. Milan Gašpar Palisády 44 Bratislava
   01.12.1994Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   poradenstvo v oblasti technológie potravinárskych výrobkov
   výroba a úprava čriev a mäsových výrobkov
   zásielkový predaj
   Noví spoločníci:
   MVDr. Milan Gašpar Palisády 44 Bratislava
   30.11.1994Zrušeny spoločníci:
   MVDr. Milan Gašpar Palisády 44 Bratislava
   15.11.1994Nové obchodné meno:
   UNICASING and CO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Palisády 44 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zásielkový predaj
   výroba a úprava čriev a mäsových výrobkov
   Noví spoločníci:
   MVDr. Milan Gašpar Palisády 44 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MVDr. Milan Gašpar Palisády 44 Bratislava